Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Hjælp og pleje

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende besøg er et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Tilbuddet bliver givet pr. brev en gang årligt. Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Er du fyldt 80 år, tilbyder kommunen dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg, er at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre mennesker. Du behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøget.

Besøget er primært tænkt som en mulighed for at forebygge at problemer opstår. Det sker gennem råd og vejledning i den aktuelle situation, men også videre frem i livet. 

Samtalen under besøget vil tage udgangspunkt i eventuelle emner/spørgsmål fra dig, og kan også handle om information til dig om nye tiltag for ældre i kommunen.

Samtaleemner kunne være:
  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre 
  • Aktuelle emner der optager dig i dagligdagen 
  • Bevarelse/styrkelse af et godt helbred 
  • Mulighed for at genvinde tabte færdigheder 
  • Sikkerhed i bolig og nærmiljø 
  • Boligskift eller ej ? nu eller senere ? 
  • Medvirke til løsning af praktiske problemer i hverdagen

Hjemmebesøget varetages af en sundhedsfaglig person, som er sygeplejerske fra ældre/omsorg og hører til hjemmeplejen i Brøndby Kommune.

Tilbuddet bliver givet pr. brev en gang årligt. Dog undtaget ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet. 
Fyldt 75 år

Er du fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, hvor kommunen skal tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
og ForebyggendeSygeplejerske
Skrevet af ForebyggendeSygeplejerske

Lovgivning

Bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg bliver fastsat i Serviceloven § 79a.