Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Økonomi

Transport for personer med handicap

Transport

Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler

Kommunen kan rådgive og give støtte til transport ved handicap

Hvis du vil...

Udvidelse af parkeringsplads

Ifølge Serviceloven kan der søges om udvidelse af egen parkeringsplads grundet funktionsnedsættelse. For yderligere oplysninger om Serviceloven, se Servicelovens §116 om boligindretning.

 

Ønsker du at søge om udvidelse af parkeringsplads

Hvis din eksisterende parkeringsplads ikke er stor nok til at du kan komme ind og ud af din bil grundet funktionsnedsættelse, kan du søge om udvidelse eller ændring af din parkeringsplads hos: Visitationen/Hjælpemiddelområdet, Park Allé 160, 2605 Brøndby. Hent ansøgninsskema ved at gå i Handicap/Hjælpemidler og tryk på skemaet i den grønne boks. 

 

Handicapparkeringsplads

I følge Færdselsloven og vejlovene kan der søges om tilladelse til etablering af Handicapparkeringsplads.

For yderligere oplysninger om Færdselsloven, se Færdselsloven.

 

Ønsker du at søge om tilladelse til etablering af en handicapparkeringsplads på en offentlig vej

Du skal søge tilladelse hos Teknisk Forvaltning i Brøndby Kommune som er vejmyndigheden, inden etablering af handicapparkeringspladser på offentlig vej og på privat fællesvej.

Vejmyndigheden er ansvarlig for at søge om tilladelse hos politiet til etablering af handicappparkeringsplads, hvis ansøgningen i øvrigt godkendes.

På offentlig vej kan der kun, helt undtagelsesvist etableres handicapparkeringsplads forbeholdt et registreringsnummer.

Er du i tvivl om vejen er privat eller offentlig findes link til webkort i linkboksen. Se vejkort.

 

Ønsker du at søge om tilladelse til etablering af en handicapparkeringsplads på en privat vej

Du skal søge tilladelse hos ejeren af vejen, inden etablering af handicapparkeringspladser på en privat vej.

Ejeren kan f.eks. være dit boligselskab eller en grundejerforening.

Ejeren er ansvarlig for at søge om tilladelse hos politiet til etablering af handicapparkeringsplads hvis ansøgningen i øvrigt kan godkendes.

Er du i tvivl om vejen er privat eller offentlig findes link til webkort i linkboksen. Se vejkort.

 

Afmærkning af handicapparkering
Afmærkning af handicapparkeringsplads kan først ske efter at du har modtaget tilladelse fra ejeren af vejen.

Udgifterne i forbindelse med etablering af handicapparkeringspladsen afholdes af dig eller ejeren af vejen.

Udgiften til nyt nummerskilt til afmærkning af handicapparkeringspladsen, ved udskiftning af registreringsnummer på bilen, eller ombytning af bil, skal du selv afholde.

Afmærkningen af handicapparkeringspladsen skal opfylde kravene i vejreglerne. Følg eventuelt anvisninger i Vejdirektoratets håndbog i tilgængelighed, side 44, se linkboksen. Se Vejdirektoratets håndbog i tilgængelighed.

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en ramme på 179.000 kr. (2016) . Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Du kan også søge om tilskud til automatgear, som kan gives, hvis:

 • bilen er under et år gammel
 • bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken.

Tilskuddet til automatgear er på maksimalt 24.899 kr. (2016).

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Du søger om støtte til bil i kommunen.

Du kan læse mere om støtte til bil hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside og i guiden fra Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede - DUKH - kan du læse om reglerne for støtte til bil.

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Priser
 • udstedelse af parkeringskort koster 425 kr. (2016)
 • fornyelse af parkeringskort koster 250 kr. (2016)
 • udstedelse som følge af bortkomst eller som følge af, at indehaveren af andre grunde anmoder om udskiftning af parkeringskort, koster 250 kr. (2016)
Gyldighed

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen klage til Rigspolitichefen.

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storbælt Handicap. Prisen for en enkelttur med rabat er 178,60 kr. (2015) og 182,40 kr. (2016).

Oven i de 5 procent BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere 20 procent rabat (2016).

 • Du skal først have en BroBizz-aftale. Det koster 200 kr. (2016) i depositum.
 • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Kortet koster 200 kr. (2016) og er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål og kan søge om kortet.

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

 • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
 • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du er bevægelseshæmmet, synshandicappet, har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly. Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly- eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov.

Trafikstyrelsen oplyser om:

 • rejseplanlægning
 • at komme rundt i lufthavnen
 • at komme ombord i flyet
 • om ankomsten
 • om dine rettigheder samt
 • om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler, hvis de bliver beskadiget.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.

Skrevet af borger.dk
og Visitationen