Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Kræver dit byggeri eller projekt en tilladelse?

Byggeri af garage, udhus og andet småbyggeri

Hvilke regler gælder, når du skal opføre en småbygning?

Vær opmærksom på, at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.

Hvis du vil...

Generelle regler for placering af småbyggeri på din grund

Ved bebyggelse gælder følgende afstands- og højdekrav

 • Placering mindst 2,5 meter fra andre bygninger på grunden
 • Maks. 2,5 meter i højden målt fra terræn

Ved placering nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 meter:

 • Samlet længde af alle udhusbygninger langs skel må ikke være over 12 meter
 • Der må ikke være vinduer eller døre imod skel
 • Tagvand skal holdes på egen grund

Du kan få mere information om kravene i bygningsreglementet

Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Byggetilladelse til bygninger over 50 m²

Du skal bruge en byggetilladelse, hvis du vil bygge ...

 • Ny garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse på over 50 m²
 • Tilbygning til en udhusbygning, hvor det samlede bygningsareal bliver over 50 m²
 • Tagterrasse eller terrasse hævet mere end 30 cm over terræn
 • Ombygning af garage/udhus til beboelse
 • Ombygning af overdækket terrasse til udestue

Ansøg om en byggetilladelse. 

Anmeldelse af byggearbejde til bygninger under 50 m²

Du skal lave en anmeldelse, hvis du bygger ...

 • Ny garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse på under 50 m²
 • Tilbygning til en bygning, hvor det samlede bygningsareal er under 50 m²

Anmeld et byggearbejde.

De første 20 m² eller 35 m² bebyggelse på grunden kræver ikke tilladelse eller anmeldelse

Ved mindre bebyggelser kræver man ikke altid tilladelse eller anmeldelse. Man er fritaget fra at søge tilladelse, når det handler om garage, carport, udhus, drivhus og overdækket terrasse i tilknytning til en eksisterende bolig.

For at være fritaget må det samlede areal af alle udhusbygninger (inkl. integreret garage/carport/udhus) på ejendommen ikke overstige følgende:

 • 35 m² ved enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse 
 • 20 m² ved rækkehuse 

Småbygninger der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse

Du er fritaget fra at søge en byggetilladelse, hvis det handler om at bygge to småbygninger på din grund, hver på højst 10 m2.

Andre typer byggeri, der ikke kræver en byggetilladelse eller anmeldelse

Følgende bygninger kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse:

 • Kolonihavehuse (ved ny- og ombygning af kolonihavehuse, skal kolonihaveforeningen kontaktes)
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og uoverdækkede terrasser, parabolantenner under 1 m i diameter
 • Nedrivning af garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger
 • Hegnsmure ved naboskel, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 meter

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt byggeretten for garager, carporte m.v. ikke er overholdt (jf. bygningsreglement 2015, kap. 2.2), skal du ansøge om byggearbejdet.

Sådan søger du

Sådan søger du 

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Skrevet af Brøndby Kommune