Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Økonomi

Ejendomsskat

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Hvis du vil...

Ansøgningsfrist for ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen skal have modtaget ansøgning til:
1. rate senest 10. januar
2. rate senest 10. juli

Kommunen skal have sikkerhed for lånet i din ejendom. Derfor skal der tinglyses et skadesløsbrev - denne afgift afholdes af kommunen. De samlede lån i ejendommen må ikke overstige den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Betaling af Ejendomsskatten 2017

Folketinget har ved lov den 26/1 2017 vedtaget, at kommunen fra den 2/2 2017 overtager inddrivelsen af ejendomsskatter fra Restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT.

Det er kun krav, som pr. 2. februar 2017 ikke er under inddrivelse hos SKAT, der bliver omfattet af loven og kan inddrives af kommunen.

Lovændringen gør det fremover muligt:

 • at en kommunal pantefoged kan foretage udlæg i fast ejendom, hvor der er lovbestemt pant
 • at kommunen kan foretage modregning i f.eks. overskydende skat

 • at kommunen kan begære tvangsauktion over ejendommen

Dette betyder, at kommunen kan foretage udlæg i din ejendom for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

Har du en restance hos Brøndby Kommune, vil beløbet være registreret hos SKAT for modregning i f.eks. overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når al restance inklusiv renter, afgifter og gebyr er betalt.

Der påløber 0,5 % i rente pr. påbegyndt måned ved manglende betaling, samt ved indgåelse af betalingsaftale.

Ved manglende betaling vil du muligvis blive kontaktet pr. telefon.

Har du modtaget en rykker, er du velkommen til at kontakte Opkrævningen for en betalingsaftale på telefon 4328 2828.

Læs mere om betalinger til kommunen

Her kan du som Brøndby borger logge på med din NemID og følge dine opkrævninger og indbetalinger til Brøndby kommune og komme i nem kontakt til opkrævningen.

Vurderingsstyrelsen vurderer din ejendom.

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2018 er på 1,0 procent.

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.

Skrevet af Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen
og Ejendomsskat
Skrevet af Ejendomsskat