Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Særlig støtte

SSP-samarbejde

Formålet med SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune er at arbejde generelt forebyggende ved at styrke det sociale netværk samt modvirke kriminel og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge

Besøg SSP's egen hjemmeside: SSP Brøndby Kommune

Målsætning

Formålet med SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune er at arbejde forebyggende over for kriminalitet og risikoadfærd blandet børn og unge.

Organiseringen af SSP-samarbejdet

Samarbejdet tager udgangspunkt i, at der skal skabes det bedst mulige grundlag for, SSP-medarbejdere kan handle effektivt og konkret.
Der er til stadighed en udvikling i børn og unges liv, der gør, at forebyggelsen også må justeres løbende. I øjeblikket er der en meget lav kriminalitet i Brøndby (læs mere på hjemmesiden under "aktuelt"). Dog er der en mindre gruppe, der begår mere og mere kriminalitet. Disse børn og unge har brug for, at vi udarbejder særlige løsninger, så de får en mulighed for et liv med et indhold svarende til deres jævnaldrende kammeraters.
I disse år satses der i Brøndbys SSP-samarbejde på emner som misbrug - kriminalitet - mobning - uheldige gruppedannelser - hærværk - sundhed og trivsel i dagligdagen.

Områdegrupper og distriktsgrupper

I hver af Brøndbys 3 bydele er der etableret en områdegruppe for hele bydelen og distriktsgrupper i forbindelse med hvert skoledistrikt. Disse grupper er sammensat af frontmedarbejdere, der handler dels ud fra de prioriterede mål og dels ud fra de aktuelle opgaver i lokalområdet.
På hver skole er der desuden ansat en SSP-lærer, som både sikrer information til de øvrige lærere, og som følger de elever, der udviser risikoadfærd.

Akutgruppen

Parallelt med SSP-samarbejdet har Brøndby Kommune etableret en akutgruppe bestående af den faglige leder af Børnesektoren, repræsentanter fra Glostrup Politi og SSP-koordinatoren.
Gruppen mødes en gang om ugen med henblik på at kunne handle over for akut opståede problemer blandt børn og unge og for at sikre, at der reageres hurtigt i de tilfælde, hvor børn og unge har begået kriminalitet.

 

Skolernes SSP-lærere

Oversigt over skolernes SSP-lærere

På hver skole er der ansat flere SSP-lærere, som både sikrer information til de øvrige lærere, og som følger elever, der udviser risikoadfærd:

Brøndby Strand Skole:
Bilal Bayar.
Camilla Husum. 

Brøndbyvester Skole:
John Kragenskjold.

Brøndbyøster Skole:
Henning Skovgaard, Morten Bach-Petersen.

10. klasseskolen UCN:
Claus Jochumsen.

Ungdomsskolen:
Troels Wassard Lund.

Herudover er der ansat 3 og en halv medarbejdere til opsøgende arbejde blandt børn og unge.
Til koordinering af SSP-samarbejdet er der ansat 1 SSP-koordinator på fuld tid på rådhuset.

Hjemmebesøg
Hvis et barn eller en ung begår kriminalitet og kommer i kontakt med politiet, følger SSP-læreren fra distriktsskolen op med et besøg i hjemmet, hvor situationen drøftes med den pågældende og forældrene.

Satellitten

Satellittens indsats rettes mod truede børn og unge (10-18 årige, dog primært 10-14 årige), som lever en stor del af deres liv på gaderne uden voksenrelationer, og som ikke gør brug af lokalområdets institutioner eller foreningslivet i Brøndby Strand.

Satellitten udfører en tværfaglig indsats i bydele og boligområder, hvor der konstateres stigende vold, hærværk og lignende problemer.

Satellitten dækker behovet for en opsøgende indsats for børn og unge i Brøndby Strand. Det tværfaglige og opsøgende arbejde består i at holde kontakt til og samarbejde med de lokale boligforeninger, indkøbscentret, biblioteket, stationen og andre samlingssteder samt politi, socialforvaltning, PPR, beboerrådgivere, klubber, skoler og andre institutioner.

Klik her for at læse mere om satellitten

Om vold og offerrådgivning

Vold

Vold er når nogen slår, både med flad eller knyttet hånd, sparker eller på anden måde udøver en aktiv fysisk handling mod et andet menneske. Dette har konsekvenser for både gerningsmand og offer. Gerningsmanden kan blive straffet og får en bemærkning på sin straffeattest, hvilket gør, at det kan blive svært at finde job. Der vil også hurtigt opstå rygter om, at gerningsmanden er voldelig. For offeret giver det både fysiske og psykiske mén, såsom angst, utryghed, nervøsitet, søvnproblemer mv., at have været udsat for vold.

Råd til børn der har begået vold:

• indse at din gerning er forkert
• henvend dig til en voksen og tal ud om problemet
• henvend dig evt. til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe både dig selv og offeret
• henvend dig til din skoles SSP-lærer eller til din klasselærer. De vil hjælpe dig og give gode råd

Råd til børn der har været udsat for vold:

• anmeld volden til politiet
• hvis du har været udsat for vold og vil anmelde det til politiet, er det vigtigt, at en læge har set på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue
• det er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din anmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse
• politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under sagen
• krav om erstatning kan søges hos staten. Vejledning og ansøgningsskema fås hos politiet

Råd til kammerater:

Hvis din kammerat har begået vold:

 • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • råd evt. vedkommende til at tale med offeret

Hvis din kammerat ikke foretager sig noget:

 • fortæl det til dine forældre
 • fortæl det evt. til din klasselærer, skolens SSP-lærer eller en anden voksen

Hvis din kammerat har været udsat for vold:

 • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • bring emnet op i klassen

Husk - du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne

Råd til forældre:

 • snak med dit barn om episoden, uanset om dit barn har begået vold eller været udsat for vold
 • anmeld forholdet
 • snak med klasselæreren eller SSP-læreren og foreslå evt. at bringe emnet op i klassen
 • søg evt. professionel hjælp. Dette kan blandt andet gøres på www.offerraadgivning.dk eller på tlf. 72 21 72 21
 • kontakt skolens SSP-lærer, der også kan arrangere mægling mellem parterne

Er du bekymret for dit barns adfærd

Du kan altid henvende dig til SSP-læreren på dit barns skole, hvis du er bekymret for dit barns adfærd.
Hvis du er bekymret for, om dit barn har problemer med misbrug af alkohol eller narkotika, eller udviser en adfærd, der får dig til at tænke på kriminelle forhold, er det altid en god idé at tage kontakt til SSP-læreren på skolen eller til SSP-konsulent Jens Ansbjerg, der træffes på 4328 2815 eller via e-post til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. 

Anden rådgivning og vejledning om børn og unge

Hvis man ønsker nogle gode råd i forhold til opdragelse af sit barn, kan man henvende sig til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning,4328 2830, eller via e-post ppr@brondby.dk til PPR.

Du kan også henvende dig til Børn & Familie afdelingen i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, 4328 2828, eller via e-post born@brondby.dk 

 

Skrevet af Brøndby Kommune