Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Skole og SFO

Den Nye Folkeskole

Dreng som undervises

Den Nye Folkeskole giver bedre muligheder for faglig fordybelse, udvikling af færdigheder, samt skabe trivsel og motivation hos eleverne gennem en skoledag med varierede læringsaktiviteter.

Folkeskolereformen giver en række forandringer i elevernes undervisning og i måden skoledagen forløber på.

Formålet med skolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, og at det faglige niveau i folkeskolen skal blive endnu bedre.

Dels ved at antallet af undervisningstimer i fagene øges, og nye fag kommer til. Dels ved at gøre skoledagen
længere og mere varieret. Og så bliver der sat ekstra fokus på dansk, matematik, motion /bevægelse og tidligere undervisning i fremmedsprog.

Reformen gælder efter sommerferien 2014.

Hvad skal der ske?

Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for, hvordan den nye folkeskole skal se ud på vores 3 folkeskoler i Brøndby. Det er så op til Brøndby Strand Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndbyvester Skole at udfylde disse rammer. Det er de allerede godt i gang med.

Der vil være nye ting og aktiviteter, når skolerne åbner igen efter sommerferien, men der vil selvfølgelig også være mange ting, som både børn og voksne kender fra i dag.

Folkeskolereformens tre overordnede mål

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.   

En længere skoledag 

Hvor lang tid skal mit barn gå i skole?

Det afhænger af det klassetrin, dit barn går på. De mindre børn i indskolingen har færre timer om ugen end børn på mellemtrinnet og de store elever i udskolingen.

Lektiehjælpen er et tilbud til alle elever, og ligger om eftermiddagen efter endt skoledag.

Klassetrin  Nye antal timer  Lektiehjælp 
0.-3. klasse  28 timer/uge  + 2 timer 
4.-6. klasse  30 timer/uge  + 3 timer 
7.-9. klasse  33 timer/uge  + 2 timer 

Elevernes konkrete skemaer meldes ud af skolen, når skemaplanlægningen ligger klar.

Eventuelle fritidsinteresser, som eleverne skal deltage i, skal ske efter endt skoledag.

Hvordan bliver skoledagen?

Skoledagen bliver mere afvekslende, end vi kender det i dag. Børnene får mere tid sammen med engagerede og professionelle voksne.

Læringsaktiviteter vil foregå mellem kl. 8 og 15.30 - afhængig af børnenes alder og klassetrin. Det vil sige, at børn på de små klassetrin får tidligere fri end dem på de større klassetrin.

 

Læringsaktiviteter er fx faglig undervisning, (dansk, matematik o.l.), understøttende undervisning  - kompetencesamtaler, faglig fordybelse samt motion og bevægelse.

 

Nye fag og tidligere start på fremmedsprog

Med folkeskolereformen har vi især fokus på den enkelte elevs læring og målstyret undervisning

Der vil efter sommerferien være fag, som tilbydes tidligere til elever i den nye folkeskole:

 • Engelsk fra 1. klasse - dvs. 1.-3. klasse starter med engelsk til august 2014
 • Tysk eller fransk fra 5. klasse - dvs. 5.-7. klasse starter på tysk eller fransk til august 2014
 • Et tredje fremmedsprog kan vælges som valgfag fra 7. klasse

Der vil være følgende idrætstimer fordelt på klasserne:

 • 0.-3. klasse vil have 2 timers idræt om ugen
 • 4.-6. klasse vil have 3 timers idræt om ugen
 • 7.-9. klasse vil have 2 timers idræt om ugen
 • Idræt bliver derudover et prøvefag på 9. klassetrin.

Der er fag, som har fået nye navne og som på sigt vil ændre indhold:

 • Hjemkundskab bliver til madkundskab
 • Natur og teknik bliver til natur og teknologi
 • Sløjd og håndarbejde bliver til håndværk og design

Særligt for Brøndby

Kommunalbestyrelsen har besluttet at eleverne i 4.-9.klasse skal have én ekstra engelsktime. Derved fastholder vi det særlige fokus på engelsk, som har været gældende hidtil i Brøndby. Den ekstra engelsktime reducerer derved antallet af understøttende timer med en lektion fra 4. til 9. klasse. 

Understøttende undervisning 

Den nye, ”understøttende undervisning” skal – som navnet siger – understøtte og supplere den almindelige undervisning. Den understøttende undervisning kan både udføres af lærere og pædagoger. Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Den understøttende undervisning ligger i slutningen af skoledagen.

De nye fritidstilbud - Ny SFO-struktur

Skolereformen medfører, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med øget undervisningstid. Med en længere skoledag for samtlige elever er det derfor nødvendigt at indføre en ny SFO-struktur.

 • Der vil være én SFO på hver bydelsskole for elever fra 0.-3. klasse
 • Der vil være ét Klub-tilbud på hver bydelsskole for elever fra 4.-7. klasse

Der er nogle ændringer fra de gamle tilbud til de nye tilbud:

SFO-2 ordningen ophører og erstattes af klub. Børn indmeldt i SFO-2 flyttes automatisk til Klub.

Der vil forsat være fremmødekontrol i SFO.  Eleverne på 4. klassetrin og frem vil være en del af Klub-tilbuddet. I Klub registrerer eleverne sig i Tabulex-system, når de ankommer og når de går hjem. Registreringen kan også ses via Tabulex-app. på mobiltelefonen og på forældreintra/Tabulex.

Byggelegepladserne i henholdsvis Brøndbyøster og Brøndbyvester bliver et integreret fritidstilbud i de pågældende bydeles SFO og Klub. Her vil det være muligt for børn at blive tilknyttet byggelegepladsen og derved få glæde af de mange spændende muligheder, som byggelegepladserne tilbyder.

Åbningstider og takster for fritidstilbud

Hvornår kan mit barn komme i fritidstilbud?

Der er morgenåben på alle SFO´er fra kl. 6.30 indtil kl. 8 - dog på Brøndbyvester - Krogagervej fra kl. 6.15
Om eftermiddagen åbner SFO og Klub, når skoledagen er slut. Mandag til torsdag lukker de kl. 17. Åbningstiden om fredagen er forlænget til kl. 16.30.

Derudover har Klub aftenåben og byggelegepladserne i weekenden. Se åbningstider og muligheden for at benytte tilbuddene på skolernes hjemmesider.

Hvad skal jeg betale for et fritidstilbud?

Klik her for at hente oversigten

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse er godt for både læringen og sundheden. Tanken er, at eleverne har 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit om dagen.

Formål med 45 minutters motion og bevægelse om dagen

Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge, og understøtte motivation og læring i skolens fag.

Motion og bevægelse kan være flere ting

 • Brain breaks - korte, ofte fysiske aktive, pauser i undervisningen, som giver hjernen en pause og dermed giver ny energi til det videre arbejde.
 • Bevægelse integreret i fagundervisningen - hvor undervisningen sker ved hjælp af  bevægelse i form af lege og opgaver.
 • Motion og bevægelse som selvstændigt fokusområde - brug af understøttende undervisning til f.eks. projektundervisning hvor motion og bevægelse indgår.
 • Idræt - skemalagt fag.

Idekatalog ”bevægelse i skolen”

Brøndby Kommune har udarbejdet et idekatalog til lærere og pædagoger med ideer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning.

 Inspiration til bevægelse i skolen

Samarbejde med lokale foreninger om idræt, kultur og musik

Den åbne skole

Tankerne med den åbne skole er en folkeskole, som inddrager omverdenen. Det gælder både foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser såvel som den kommunale Musikskole og Ungdomsskole.

 

I Brøndby Kommune har vi en god tradition for et tæt samarbejde med de mange spændende idrætsforeninger, som findes i kommunen.

 

Derudover kan både Ungdomsskolen og Musikskolen bidrage med spændende tilbud såsom Sejlerhuset, Naturskolen, Middelalderlandbyen samt brug af musik i undervisningen.

 

Disse muligheder er bl.a. med til at løfte opgaven med motion og bevægelse, da friluftsaktiviteter samt krop og rytme i høj grad er bundet op på bevægelse.

Gælder skolereformen på privat- og friskoler?

Nej, skolereformen gælder kun for folkeskolen. Privatskoler, lilleskoler og friskoler er ikke forpligtet til at indføre en længere skoledag eller andre bestemmelser fra reformen.

Det er helt op til den enkelte private grundskole, om den vil lægge sig op af ændringerne i skolereformen.

Arbejdet med skolereformen

Arbejdet med skolereformen har taget udgangspunkt i fælles drøftelser med henblik på at bidrage til en skolepolitisk målsætning.

Der er nedsat en planlægningsgruppe bestående af:

 • Formænd for skolebestyrelserne
 • Skolelederen for hver skole
 • Sfo-leder for hver skole
 • Leder af Musikskolen
 • Leder af Ungdomsskolen
 • Formand for Brøndby Lærerforening
 • Formand for BUPL, Brøndby
 • Inklusionskonsulent fra PPR
 • Skolekonsulent for IT og biblioteksområdet i skolen
 • Pædagogisk/administrativ konsulent fra forvaltningen
 • Fagchef for pædagogik og læring
 • Direktør for forvaltningen

Vision for Brøndby Skolevæsen 

 • Eleverne gives mulighed for at arbejde selvstændigt og eksperimenterende. Skolen finder "Verdensmesteren" i det enkelte barn og inden for rammerne af fællesskabet gives plads for udvikling.
 • Eleven lærer at udfolde sig teoretisk, kreativt og praktisk.
 • Skolestarten bygger på en glidende overgang fra daginstitutionen. Der er et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, således at børnene oplever en sammenhæng i deres hverdag.
 • Skolen identificerer og udvikler det enkelt barns potentialer til reelle kompetencer i en progression tilpasset det enkelte barns niveau, men med konstante udfordringer.
 • Skolen orienterer sig mod det omgivende samfund, lokalt som globalt.  
Skrevet af Brøndby Kommune