Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Bolig

Botilbud og bofællesskaber

Kommunen tilbyder passende boformer til personer med behov for særlig hjælp til dagligdags funktioner, pleje og omsorg

Boligerne Brøndbyøsterøstervej  (bo- og dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelse)

Boligerne på Brøndbyøstervej er et bo- og dagtilbud til voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere om bo- og dagtilbud i Boligerne på Brøndbyøstervej

Lionslund  (botilbud for voksne med varierende udviklingshandicap)

Lionslund er bosted for 24 voksne med varierende udviklingshandicap og ligger i Brøndby Kommune - tæt på vand og strand.

Huset er inddelt i tre selvstændige levegrupper med otte boliger i hver. Til hver gruppe er tilknyttet 7-8 medarbejdere. Grupperne er inddelt efter alder. Det vil sige, at man som beboer kommer til at bo sammen med andre på sin egen alder. 

Beboerne på Lionslund deltager i mange aktiviteter - både på Lionslund og udenfor huset. Der er biografture, fisketure og årlig sommerferie. I løbet af året arrangerer medarbejderne fastelavnsfest, sommerfest, julehygge osv.

Lundedammen 4  (for voksne)

Bofællesskabet Lundedammen er opført i 2000 og beliggende i Brøndbyøster, tæt ved offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Bofællesskabet har 5 separate 2-værelses lejligheder på ca. 43 m2 med eget toilet, bad og tekøkken og desuden et fællesareal med dagligstue, køkken, bryggers og personalekontor. Fra hver lejlighed er der udgang til egen terrasse og fælles udendørsarealer.

Der er tilknyttet pædagogisk personale i dagtimerne. I nattetimerne er tilknyttet tilkaldevagt.

Bofællesskabet har som målsætning at tilbyde trygge rammer, hvor den enkelte kan udfolde sig efter egne ønsker og behov. Der er tæt samarbejde med pårørende, arbejdsplads og sagsbehandler.

Visitation sker efter kommunens visitationskriterier, kontakt specialrådgivningen på handicap@brondby.dk eller tlf.nr. 4328 2828

Tranumparken 4 og 10  (For voksne med fysisk og psykisk handicap)

Bofællesskabet er beregnet for personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap. Du skal have en vis grad af selvhjulpenhed, såsom at være i stand til selv at stå op, passe arbejde/dagtilbud, samt være selvtransporterende for at kunne bo i bofællesskabet.

Personalet hjælper dig med praktiske opgaver i hverdagen. Det sker altid ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi støtter dig i opgaver og funktioner, som er svære, men vi overtager ikke opgaven.

Det er vigtigt for os, at du får succes med de ting du laver og på sigt bliver i stand til at overskue og udføre: rengøring, hygiejne, sortering af vasketøj, indkøb, madlavning, økonomi, optimal brug af køkkenmaskiner og så videre.

I bofælleskabet vil du så vidt muligt skulle fungere i en lille gruppe til daglig. Personalet støtter dig i at løse konflikter, indgå og overholde aftaler, vise hensyn og takle modstand samt markere og respektere andres grænser; at etablere og opretholde venskaber, at udvikle og fastholde traditioner. Sidstnævnte foregår til beboerarrangementer som f. eks. sommerfester og lignende.

Aftaler med pårørende, sagsbehandler, andre beboer og personalegrupper går altid gennem dig. Det gælder også ved handleplansmøder, hvor du altid deltager.

Om boligerne

Bofællesskabet Tranumparken 10 er oprettet i 1990. Tranumparken 4 er fra 2004. Boligerne er i to plan med plads til fire personer i hvert bofællesskab. Som beboer har du egen lejlighed og adgang til køkken, dagligstue og stor terrasse, som du deler med de andre beboer.

Der er en normering pr. beboer på 16 timer. Det betyder, at der til hvert bofællesskab er tilknyttet en personalegruppe på 2 hjemmevejledere. De står til rådighed for dig i dagtimerne, samt enkelte aftener og søndage. Bofællesskaberne er selvstændige i forhold til hinanden, men som gode naboer hjælper og samarbejder man med hinanden, hvor det er hensigtsmæssigt, og ligeledes samarbejder man med kommunens klub for udviklingshæmmede, ”Værestedet 17”, der ligger mindre end 10 minutters gang fra bofællesskaberne.

Du bliver visiteret til boligen. Du får egen lejekontrakt og mulighed for at oprette en budgetkonto ved indflytning.

Kontoen er til betaling af postkasse og vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du opretter en opsparingskonto til ferie, tøj mv. og tegner en indbo- og ulykkesforsikring. Kommunen har tegnet en forsikring, der dækker fællesarealer.

Bo- tilbuddet i Albjergparken 3, Brøndby Strand  (botilbud for voksne med psykiske lidelser)

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år - man skal kunne være alene om natten. Formålsbeskrivelse: Formålet for den enkelte beboer er, at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, at undgå isolation og at opnå en stabil hverdag med daglige gøremål og sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer.

Personale

Personalet er til stede i fælleshuset på faste tidspunkter – fordelt på ugens dage. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. Ud over samvær i fælleshuset, aftaler beboere og kontaktpersoner, hvordan beboeren skal støttes i forhold til sine aktuelle ønsker og behov. Personalets rolle er at støtte den enkelte beboer, samt være behjælpelige med at afdække behov og muligheder.


Sådan bliver du godkendt (visiteret) til et bo- eller dagtilbud

Du skal godkendes (visiteres) til vores bo- og dagtilbud.

Sådan gør du

Kontakt Specialrådgivningen. 

Du finder kontaktoplysningerne boksen "Kontakt"

 

 

Kvalitetsstandard

Navn
Filstørrelse
Skrevet af Specialrådgivningen
Rødt asfalt gør det nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at komme omkring

Bedre forhold for personer med handicap i Brøndby

Læs hvad den nye handicappolitik vil betyde for personer med et handicap.