Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Kørekort

Dit første kørekort

Transport
Der gælder særlige regler for 17 årige, der vil tage kørekort

Hvis du vil...

Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.  

Når du tager kørekort som 17-årig er der særlige regler du skal opfylde for at få kørekortet.  

Det er i kommunens borgerservice du skal henvende dig, når skal ansøge om at få kørekortet. Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab). Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen

Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende, når du indgiver en ansøgning om kørekort:  

  • et vellignende foto
  • pas eller anden legitimation
  • en lægeattest
  • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)  

Kommunen vil efterfølgende vurdere om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, beramme køreprøver og opkræve betaling.  

Prisen for køreprøven er 600 kr (2017). Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve. Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.

Priser på prøvegebyr
Kategori A
(lille motorcykel) koster 600 kr.

Kategori A (stor motorcykel) koster 600 kr.

Kategori B (alm. personbil indtil 3500 kg totalvægt) koster 600 kr.

Kategori B/E (alm. personbil indtil 3500 kg totalvægt m/ påhængskøretøj over 750 kg totalvægt) koster 260 kr. OBS kun praktisk prøve i denne kategori.

Kategori C (lastbil) koster 600 kr.

Kategori C/E (lastbil m/ påhængskøretøj over 750 kg. totalvægt) koster 600 kr.

Kategori D (bus/storpersonbil m/ over 8 siddepladser Foruden førerens plads) koster 600 kr.
Kategori D/E (bus/storpersonbil m/ påhængskøretøj over 750 kg. totalvægt) koster 600 kr.

Kategori EP-B (erhvervsmæssig personbefordring til alm. personbil) koster 600 kr.

Kategori EP-D (erhvervsmæssig personbefordring til bus/stor personbil) koster 600 kr.

Generhvervelse af kørekort koster 890 kr.
Prisen dækker én teoriprøve, og efter bestået teoriprøve én gratis praktiskprøve.

Ved dumpede prøver skal der betales fuld pris, hvad enten det er en praktisk eller teoretisk prøve.

Betaling

Bemærk venligst at der kan betales for prøver med dankort og MobilePay i Borgerservice hos Brøndby Kommune.

Hvis du ikke har dankort eller MobilePay og ikke kan betale via en kørelærer, kan der udleveres et Girokort, som skal betales på posthuset eller i banken og ikke via netbank.

Når du får kørekort som 17-årig, vil dit kørekort få påført kode 141.
Koden betyder, at du frem til du fylder 18 år kun må køre bil på særlige vilkår:  

  • Du må kun køre bil, hvis du har en ledsager i bilen. Ledsageren skal opfylde nogle specifikke krav, som du kan læse mere om på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.  
  • Du må kun køre bil i Danmark,  
  • Du må kun køre almindelig bil, lille knallert og traktor- og motorredskab.

De øvrige køretøjer i kategori B vil du først kunne køre, når du fylder henholdsvis 18 år (stor knallert) og 24 år (trehjulede motorcykler og trehjulede biler med en motoreffekt over 15 kW).  

Dit kørekort til kategori B bliver først et fuldt gyldigt EU-kørekort til almindelig bil, når du fylder 18 år. Af samme årsag, kan du eksempelvis heller ikke påbegynde køreuddannelsen til lastbil før du er fyldt 18 år, da du skal være indehaver af et gyldigt EU-kørekort til kategori B, før end du kan begynde disse køreuddannelser.  

Læs mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside

Over en kørelærer

Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

Over køreundervisning

Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

Over teoriprøve eller praktisk prøve

Hvis du vil klage over teoriprøve eller praktisk prøve, skal du sende din klage til politidirektøren i politikredsen, der har afholdt prøven. Vil du klage over en teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert afholdt af kommunen, skal du klage til kommunen.

Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikredsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Brøndby Kommune