Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Prisuddelinger

Frivilligprisen

Brøndby Kommune uddeler én gang om året en Frivilligpris. Brøndby Kommune ønsker i samarbejde med kommunens Seniorråd og Handicapråd at påskønne det frivillige arbejde i kommunen.

Sidste frist for at indstille en kandidat er den 1. januar 2019.

Hvem kan modtage Frivilligprisen?

Prisen kan tildeles privatpersoner, repræsentanter fra foreninger eller organisationer som i særlig grad har ydet en frivillig indsats overfor kommunens ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap.

Modtageren

  • har bopæl i kommunen
  • har ydet en særlig indsats til gavn for ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap
  • har skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet; for eksempel gennem hjælp og støtte, aktiviteter, samvær og oplevelser
  • har skabt mulighed for, at borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med øvrige borgere
  • har ved sin frivillige indsats bidraget til, at borgere, som ellers har svært herved, kan etablere sig eller fastholdes på arbejdsmarkedet
  • er som person et inspirerende eksempel for andre

Hvem kan indstille til Frivilligprisen? 

Alle kommunale foreninger eller enkeltpersoner hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille en kandidat.

Kommunens Seniorråd og Handicapråd kan ligeledes indstille kandidater.

Hvor mange Frivilligpriser kan der uddeles?

Der kan uddeles én pris om året. Hvis der ikke skønnes at være kvalificerede kandidater, skal Frivilligprisen dog ikke uddeles. 

Hvis der er flere kvalificerede kandidater, kan der nomineres op til tre prismodtagere.

Navne på nominerede bliver offentliggjort efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Navn på vinder offentliggøres ved et arrangement, hvor prisen bliver uddelt.

Hvem har beslutningskompetencen?

Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal foretages prisuddeling, om der skal ske nomineringer og i givet fald hvilke personer, der skal nomineres og hvem der vinder. Indstilling hertil kommer fra Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet de modtagne indstillinger og haft valg af vinder og eventuelt nominerede i høring hos Seniorråd og Handicapråd.

Hvordan bliver Frivilligprisen uddelt?

Frivilligprisen for 2018 bliver uddelt ved en fest den 22. marts 2019 – samtidig med de andre priser på det frivillige område.  

Om frivilligprisen

Frivilligprisen afløser den tidligere Omsorgs- og Handicappris. Den nåede at blive uddelt ni gange – til i alt 11 gode Brøndby-borgere.

Det frivillige liv har udviklet sig de sidste år. Derfor har vi pr. 2016 udvidet modtagerskaren – og også ændret navnet. Vi har heldigvis fortsat mange aktive borgere på senior- og handicapområdet, men vi har også set flere nye aktiviteter og fællesskaber opstå med borgere i alle aldre – fx i forbindelse med lektier, uformelt boldspil, kreative sysler og mad.

Brøndby Kommune sætter pris på og vil gerne understøtte mange former for fællesskaber på det sociale område.

Tidligere modtagere af Omsorgs- og Handicapprisen (nu Frivilligprisen)

2017    Torben Nielsen, frivillig i mange projekter i kommunen, bl.a. stifter af Brøndbys Bryggerlag og Møllelag samt kaptajn i Cykling Uden Alder m.m. 

2016    Ali Koc, aktiv i Brøndby Strand med bl.a. Genbrug 13, Dyregården Søholt og Børnenes Rejsebureau. 

2015    Ove Aksel Rasmussen Stage 
            - Omsorg for de ældre og handicappede beboere i "Bøgelunden" i Hallingparken

2014    Erling Petersen - tidligere formand for Seniorrådet.

2013    Frivillig vågekone Ina Buch og hospitalsven
            Helge Jensen - formand for Brøndby Pensionistforening.

2012    Freddy Rasmussen - Nygårdsstøtterne 

2011    Jette Petersen - Æblehavens Venner

2010    Jens Rathje - Brøndby Selvhjælpsgruppe

2009   Erna Bertelsen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen)
           Ella Olesen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen)

2008   Mona Zanazanian - Frivillig indsats til pensionister
           Nygårdsparken i Brøndbyøster

2007    Erich Clausen - Klitrosen

Frivilligprisen

Ønsker du at indstille en person til Brøndby Kommunes Frivilligpris? Så benyt denne formular. 

I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de oplysninger, vi har om dig. På www.brondby.dk/data kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du benytter en af vores formularer.

*
*
*
*
*
Skrevet af Sekretariatet
Brøndby

Frivillige og foreninger

Læs om frivillighed i Brøndby og om fællesskabet i de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger.