Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Træning og bevægelse

Genoptræning

Genoptræning i Træningscenter Brøndby
Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket pga. sygdom

Hvis du vil...

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning. Hvis du har været indlagt på hospitalet, og har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen, kan du få genoptræning på Træningscenter Brøndby. Du vil blive kontaktet af os inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af genoptræningsplanen, og forvente opstart seneste 15 arbejdsdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. (hvis du ikke har mulighed for at møde op til tilbudte opstart, vil du få tilbudt en anden tid hurtigst muligt) 

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

 Nærbillede af træningscykel

 

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg eller grundet din alder, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset. 

Kontakt vores visitation direkte på tlf. 4328 39 89 fra mandag til fredag fra kl. 9.00-10.00.

Du kan ligeledes få din egen læge, speciallæge, eller hjemmepleje til at kontakte visitationen med henblik på genoptræning efter Servicelovens §86. Men der et langt det mest informative for alle parter, hvis du som borger selv taler direkte med visitator.

 

Forløbsprogrammer - Træning og rådgivning ved kronisk sygdom

I forbindelse med visse kroniske sygdomme som diabetes, KOL, lænde-ryg, hjertesygdom og kræft tilbyder vi rehabiliteringsforløb, hvori der indgår både træning og information om det at leve med en kronisk sygdom. Forløbsprogrammet varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter og vil blive individuelt tilrettelagt. Hvis du er i arbejde, vil det dermed være muligt at bevare tilknytningen til din arbejdsplads.

Du henvises hertil enten af din læge eller hospitalet.

Læs mere om vores forløbsprogrammer som er en del af de gratis sundhedstilbud, der tilbydes borgere i Brøndby Kommune: Brøndby kommunes sundhedstilbud.

Kørsel og tolkning

Forløbsprogrammerne er ikke omfattet af en kørselsordning eller tolk, med undtagelse af kræft-forløbsprogrammet.

Vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud til dig der har et svært fysisk handicap, eller har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom, og hvis din tilstand er varig.

Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes parkinson, sklerose, følger efter senhjerneskade og leddegigt. Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi. 

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”. 

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

om træning om behandling, som betales af den kommune du bor i. Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning.

Vederlagsfri fysioterapi er ikke omfattet en kørselsordning

Pjece - Vederlagsfri fysioterapi

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
og Brøndby Kommune

Kontakt os

Se hvordan du kommer i kontakt med Brøndby Kommune om din træning.

Praktiske oplysninger i forbindelse med træning

Læs mere om træningscenteret og hvordan du finder vej.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse mere om, hvornår kommunen eller sygehuset har ansvaret for genoptræning, og om lovgivningen på området.