Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Veje og trafik

Brug af vej og fortov

Vejenes primære formål er trafik. Hvis du ønsker at bruge vejen til arrangementer, materialer og lignende, skal du søge kommunen om tilladelse.

Hvis du vil...

Ansøgning om at afholde et arrangement på vejareal, f.eks. en vejfest eller et cykelløb

Du skal ansøge via digital selvbetjening.

Ansøgningen skal som minimum udfyldes med:

  • En tegning over hvilket område du ønsker at benytte
  • Tidsrum for benyttelse
  • Hvad skal arealet benyttes til
  • Hvordan arrangementet afmærkes eller skiltes
  • Kontaktoplysninger på ansøger

Ansøgning om at anbringe materialer, container og lignende på vejareal

 Du skal ansøge via digital selvbetjening.

Ansøgningen skal som minimum udfyldes med

  • En tegning over hvilket område du ønsker at benytte
  • Tidsrum for benyttelse
  • Hvad skal arealet benyttes til
  • Hvordan arrangementet afmærkes eller skiltes
  • Kontaktoplysninger på ansøger

Ansøgning om kørsel over fortov

Kørsel over fortov må ikke finde sted, medmindre der efter forudgående tilladelse er etableret en godkendt bygge- eller anlægsoverkørsel. Der kan ansøges om dette via trafik@brondby.dk

I forbindelse med benyttelse af vejareal kan kommunen som vejbestyrelse/vejmyndighed fremsætte krav om depositum eller garantistillelse, når der ved den påtænkte benyttelse af vejarealet skønnes at være en risiko for beskadigelse.

Byggepladsen skal indrettes, så der ikke opstår gener for færdslen på vejareal. Vejarealet omfatter kørebane, fortov, cykelsti, rabat m.m.

 

Beskadigelse af vejareal

Såfremt byggeriet medfører beskadigelse af vejanlægget, herunder fortove, overkørsler, rabatter, kørebaner, vejudstyr, beplantning m.m., er ejendommens ejer ansvarlig for den skade, uanset om skaden er forårsaget af en entreprenør eller leverandør.

Ejendommens ejer skal foranledige skaden udbedret.

Skrevet af Trafik
Giv os et praj

Giv os et praj

Hjælp os med at holde Brøndby pæn. Støder du på et hul i vejen eller affald der flyder, så giv os et praj.
Gadelampe

Er der ikke lys i gadelampen?

Her kan du fejlmelde manglende gadebelysning.