Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer for trafik

Letbanen

Letbanen

Der skal planlægges en letbane på Ring 3. Når Letbanen er færdigbygget i 2023, kommer den til at køre fra Lyngby til Ishøj over en strækning på 28 kilometer med 28 forskellige stationer.

Læs mere om hvad letbanen kommer til at betyde for dig og Brøndby Kommune.

I Brøndby vil letbanen køre på Søndre Ringvej, og der kommer to stationer. En i krydset Søndre Ringvej/Park Allé og en anden i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej. Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Vallensbæk og Glostrup Station.

I Brøndby Kommune vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer forventes der også at skulle placeres stationsforpladser. Stationsforpladsernes placering og størrelse vil blive nærmere fastsat, når anlægsloven er besluttet. Der vil være inddragelse af berørte borgere i forbindelse med stationsforpladserne.

Du kan læse meget mere på hjemmesiden for Hovedstadens Letbane - dinletbane.dk

Tid Aktivitet 
 April - august 2015 Geotekniske boringer (berørte lodsejere modtager skriftlig orientering forud for boringerne) 
 4. juni 2015  Borgermøde i Brøndby Kommune (borgermødet blev annonceret i lokalavisen og på hjemmesiden)
Medio 2015 VVM-processen afsluttes med en offentlig høring 
Primo 2016 Vedtagelse af anlægslov pba. VVM-redegørelsen 
Medio 2016 Udbud af anlægsopgaven
Medio 2017 Endelig beslutning på baggrund af udbud af anlæg og drift 
2017-2018 Igangsætning af ledningsomlægninger og anlægsarbejder 
2023 Åbning af letbane 


Linjeføring og letbanestationer i Brøndby

Den planlagte letbanestrækning bliver 28 km lang, går igennem ni kommuner og får 28 letbanestop - heraf to stop i Brøndby Kommune:

  1. I krydset mellem Søndre Ringvej og Park Allé
  2. I krydset mellem Søndre Ringvej og Vallensbækvej

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved henholdsvis Glostrup Station og Vallensbæk Station. 

Her kan du se et mere detaljeret kort med linjeføringen i den nordlige del af Brøndby. Den nyeste linjeføring er markeret med rødt på tegningen. Hovedstadens Letbane arbejder på at få udarbejdet et mere læsbart tegningsmateriale over hele linjeføringen i Brøndby.  

Linjeføringen blev politisk behandlet og vedtaget i Brøndbys Kommunalbestyrelse den 10. juni 2015.  Se hele sagen inkl. bemærkninger til linjeføringen her.

11. november 2015 besluttede Brøndbys Kommunalbestyrelse at godkende en ændret linjeføring ved kommunegrænsen til Glostrup. Se hele sagen inkl. bemærkninger her.

Letbanen linjeføring

Letbanens betydning for Brøndby

Brøndby Kommunes beboere og virksomheder vil drage stor nytte af letbanen. Adgangen til to af kommunens erhvervsområder forbedres mærkbart, hvilket kan understøtte områdernes udviklingsmuligheder. Borgere og pendlere vil få bedre kollektiv trafik og lettere adgang til hospitaler, indkøbscentre og arbejdspladser i regionen.

Få mere at vide om Letbanen i Brøndby Kommune 

Hvad er en letbane egentlig?

En letbane er en moderne togforbindelse, der almindeligvis kører i sit eget tracé, det vil sige adskilt fra den øvrige trafik.

En letbane kører på skinner, men kan dreje skarpere, bremse hurtigere og håndtere større hældninger end et almindeligt tog – det er derfor, letbaner egner sig godt til at køre i bymæssige områder.

En letbane kan transportere flere passagerer ad gangen end en bus. Det er en af grundene til, at letbaner flere steder både i Danmark og i resten af verden bliver anlagt i stedet for busser eller ligefrem erstatter eksisterende buslinjer.

I forhold til en klassisk sporvogn, kan en letbane køre hurtigere og ofte i et reserveret areal, hvilket betyder, at passagererne kommer hurtigt frem. På en letbanestrækning, vil der desuden ofte være delstrækninger, hvor der er lidt længere mellem stoppene, så letbanetoget har mulighed for at udnytte, at det kan komme op i fart og bringe passagerne hurtigt frem.

Læs mere om letbanen på hjemmesiden for Hovedstadens Letbane

Kontakt

Spørgsmål vedrørende letbaneprojektet skal stilles til Hovedstadens Letbane, som skal bygge og drive letbanen:

Mail: ringtre@m.dk
Telefon: 3311 1700

Spørgsmål specifikt vedr. ekspropriation skal stilles til Hovedstadens Letbane:

Mail: mhp@m.dk
Telefon: 3311 1700

Skrevet af Ring 3 Letbane I/S
Letbane

Letbanen sendt i udbud

Transportministeren giver grønt lys for at sende Hovedstadens Letbane i udbud
Letbanen linjeføring

Vil du vide mere om Letbanen?

Få mere viden om letbanen på den nye hjemmeside for Hovedstadens Letbane - dinletbane.dk