Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Byggeri

Sagsbehandlingstider og byggesagstakster

Der bliver bygget flittigt i Brøndby Kommune, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det betyder dog også, at vi har frygteligt travlt hos bygningsmyndigheden. Derfor holder byggesagsbehandlerne kun åbent på telefonerne mandag til onsdag og fredag i tidsrummet kl. 10:00-12:00, torsdag i tidsrummet 15:30-17:30.

Der er ved at blive ansat nyt personale, som starter indenfor de næste par måneder, men der vil desværre være længere sagsbehandlingstid for fx byggetilladelser og øvrige henvendelser i den næste tid. 

Tidsbestilling

I Brøndby Kommune vil vi gerne gøre god service endnu bedre. Derfor giver vi nu mulighed for at du kan bestille tid hos en byggesagsbehandler. Ved at bestille tid hos os, er du sikker på, at du møder den rette sagsbehandler, samt at der er afsat tid til behandling af din sag.

Du kan altid bestille tid i åbningstiden, men i visse tilfælde også udenfor normal åbningstid. Du kan bestille tid på telefon 43 28 28 28 eller på mail: teknik@brondby.dk.

Tidsbestillingen er indtil videre en mulighed, og ikke en forudsætning for at få hjælp. Vi kan dog ikke garantere, at den pågældende medarbejder er ledig, hvis du ikke har bestilt tid. Hvis du ikke har bestilt tid, kan du fortsat møde op i Rådhusets åbningstid, hvor du vil blive ekspederet "efter tur".

Sagsbehandlingstider

Byggesager

Byggetilladelser

8 uger*

 *For tiden er sagsbehandlingstiden længere end 8 uger.

Vi forventer at have 8 ugers sagsbehandlingstid igen fra efteråret 2019.

 

 Olietanksager, ændringer af installationer mv.

8 uger

 Henvendelse vedr. ændringer i  BBR

2 uger

Byggesagsgebyrer pr. den 1. juli 2017

Byggesagskategorier

 Gebyrer

1. Byggeri

Timebaseret gebyr

Byggeri dækker over alt andet byggeri end det som skal anmeldes (se anmeldelsessager), og som skal byggesagsbehandles i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

Som eksempel kan nævnes ansøgninger til følgende:

Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, tilbygninger, udestuer og tilbygninger hertil.

Erhvervs-, industri- og lagerbygninger, etageboligbebyggelse og tilbygninger hertil. Skilte, legepladser og om- og tilbygninger af/til disse.

Dispensationer, afslag, mv. i henhold til byggeloven.

Opmærksomheden henledes til, at tilladelser til sager med et gebyr på over 200.000 kr. vil blive tilbageholdt indtil gebyret er betalt.

 

 
628 kr./time

2. Øvrige gebyrer

Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet Byggeskadeforsikring

 

500 kr./uge

 

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015

I dokumentet Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 finder du fyldestgørende information omkring:

  1. Byggesagsgebyrer
  2. Retsgrundlag
  3. Instruks i opgørelse af sagsbehandlingstid, samt tidspunkt for betaling af gebyr
  4. Økonomisk baggrund for gebyrstørrelse
  5. Grundslag for takstbladet
  6. Vedtagelse
Skrevet af Brøndby Kommune