Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Politikker og strategier

Seniorpolitik

Her kan du læse seniorpolitikken for Brøndby Kommune

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i august 2016 har vedtaget en seniorpolitik for Brøndby Kommune.

Seniorpolitikkens formål er at vise, hvilken retning vi som politikere mener, at kommunens aktiviteter på seniorområdet skal have de kommende år. Seniorområdet vil blive påvirket af samfundsmæssige ændringer, som kan betyde justeringer i de aktiviteter, kommunen leverer. Det er derfor vigtigt at skabe et synlig og gennemskueligt grundlag for de valg og prioriteringer, der er nødven­dige. Ligeledes er det vigtigt, at vi løbende tør udfordre samarbejde og rollefordeling mel­lem borger og kommune, så vi anvender alle gode kræfter og sammen kan løse de fremti­dige udfordringer.

Seniorpolitikken står på to ben. På den ene side skal vi arbejde hen imod, at borgerne i så vid udstrækning som muligt bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og klare sig selv i hverdagen. På den anden side skal vi sikre, at når en borger får brug for pleje, praktisk hjælp, genoptræning eller andet, så skal det være et godt og rimeligt tilbud, der gives – og man skal som borger opleve at bevare sin selvbestemmelse og sin personlige og kul­turelle integritet. Politikken skal være præget af en gennemgående værdi, værdighed.

Seniorpolitikkens pejlemærker udspringer af 4 indsatsområder:

  • Det aktive seniorliv
  • Selvbestemmelse og dialog
  • Behov for hjælp og pleje
  • Boliger og velfærdsteknologi

Seniorpolitikken er blevet til gennem længere tids inddragelse af borgere, ældreforeninger, politikere og fagpersoner.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Per Jensen (S), udtaler: ”Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nye Seniorpolitik. Kommunens tidligere ældrepolitik er blevet fornyet, og så har den taget navneforandring til Seniorpolitik. Det er nemlig vores vurdering, at seniorer bedre betegner kommunes borgere over 65 år, som i dag generelt har flere ressourcer og over­skud end nogensinde før".

Læs seniorpolitikken

Hent den som pdf-fil her

Eller

Læs seniorpolitikken online her:

Læs Værdighedspolitikken

Kommunens nye Seniorpolitik, der er vedtaget i august 2016, fungerer også som kommunens Værdighedspoli­tik, og den skal derfor politisk godkendes i det første år af en ny valgperiode. Her vil det siddende Social- og Sundhedsudvalg drøfte og eventuelt revidere Seniorpolitikkens indhold.

Værdighedspolitik
Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Skrevet af Brøndby Kommune