Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Politikker og strategier

Politikker på skoleområdet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Børne- og Ungepolitik for Brøndby Kommune.

Der præsenteres fem temaer som fremstår som politikkens omdrejningspunkter samt et centralt formuleret børne- og familiesyn, som Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra, og som er helt centralt for indsatsen på børne- og ungeområdet.

De fem temaer som der fokuseres på i børne- og Ungepolitikken er:

 • Familien som fundament i børn og unges liv

 • Trivsel i hverdagen

 • Udfordringer og kompetencer

 • Inklusion og fællesskab

 • Tidlig indsats

Børne- og Ungepolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk forvaltning og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og er blevet til på baggrund af en arbejdsproces, hvor både børn, unge, forældre, politikere, medarbejdere og andre interessenter har været inddraget på forskellig vis.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål-, resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skolerne i Brøndby. Rapporten skal fungere som et grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Anbefalingerne er efterfølgende blevet godkendt af Børneudvalget  og Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapport 2014-2015

På hjemmesiden under Kommunen og emnet Politik kan du også finde skolebestyrelsernes udtalelser til den samlede kvalitetsrapport. Du finder udtalelserne som bilag til sagen, da den blev behandlet i Børneudvalget i marts 2015.

Læs også Brøndby Kommunes strategi for inklusion.  Formålet med strategien er at skabe et arbejdsredskab i inklusionsarbejdet inden for og på tværs af fagområder. Klik her for at læse inklusionsstrategien.

Skolebestyrelserne på skolerne

Skolebestyrelserne fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.
Det er muligt at finde informationer vedr. de enkelte bestyrelser og deres nuværende medlemmer på skolernes egne hjemmesider:

Fakta om skolerne

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik for Brøndby Kommune består af fem temaer som samt et centralt formuleret børne- og familiesyn, som Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra, og som er helt centralt for indsatsen på børne- og ungeområdet.

De fem temaer som der fokuseres på i børne- og ungepolitikken er:

 •     Familien som fundament i børn og unges liv
 •     Trivsel i hverdagen
 •     Udfordringer og kompetencer
 •     Inklusion og fællesskab
 •     Tidlig indsats

Børne- og ungepolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk forvaltning og Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen og er blevet til på baggrund af en arbejdsproces, hvor både børn, unge, forældre, politikere, medarbejdere og andre interessenter har været inddraget på forskellig.

Børne- og ungepolitikken er netop blevet revideret i april 2015 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Børne- og ungepolitikken bliver lagt på snarest muligt.

Sammenhængende børnepolitik

En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe "den røde tråd" i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden. I dybden skabes sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen overfor børn, unge og familier. I bredden sikres sammenhæng på tværs af politikområder og sektorer, på tværs af det samlede børn- og ungeområde.

Børnepolitikken for udsatte børn og unge indeholder politiske målsætninger samt standarder for sagsbehandlingen inden for 5 nøgleområder.

Børnepolitikken for udsatte børn og unge har været forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning efter at have været behandlet i fagudvalgene. Det enkelte fagudvalg har selv besluttet, hvem der skulle have den sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge til høring.

Du kan læse politikken her

I skolebestyrelserne er der fem eller syv forældrerepræsentanter. Herudover er der to elever og repræsentanter for lærere og andre medarbejdere.

Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

 • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
 • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
 • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
 • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

Du kan læse mere om skolebestyrelser i Undervisningsministeriets temaside om emnet.

Skrevet af borger.dk
og Brøndby Kommune

Læs også

På borger.dk