Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Fem af Brøndbys i alt 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år.

Læs her om processen for det store projekt.

Beslutningen om at nedrive fem af Brøndby Strand 12 højhuse er truffet af områdets fire boligselskaber, da de fem 16-etagers højhuse er forureneret med PCB. Beregninger viser, at en renovering, der vil fjerne PCB miljøgiften vil blive for dyr til, at Landsbyggefonden vil kunne støtte den økonomisk. Nedrivningen anslås at koste cirka 200 mio. kroner, og den billigste renovering vil koste omkring 780 mio. kr. 

Brøndby Strand i fremtiden

Indenfor den næste tiårige periode forventes det, at boligområderne Brøndby Strand Parkerne er i gang med at blive renoveret fra A til Z, så de bliver forvandlet til nye, klimavenlige kvarterer med styrket bykvalitet. Vi forventer blandt andet at have bygget et nyt sundhedshus og etableret flere handicapvenlige boliger.

Vi står overfor at skulle afklare en samlet plan for et løft af hele Brøndby Strand – også center- og stationsområdet – så vi får et moderne bydelscentrum og en levende, attraktiv og sammenhængende bydel med nye boliger og grønne torve.

Processen frem mod nedrivning

Frem til den planlagte nedrivning, der forventes startet i foråret 2020, skal en række beslutninger træffes af forskellige parter, før nedrivningen formelt set er besluttet. Parterne er boligselskaberne, Brøndby Kommune, Landsbyggefonden og Bolig-, Bygge og Trafikministeriet.

Tid Aktivitet 
Oktober 2017  Beboerne i de berørte boligselskaber har med overvældende flertal stemt for, at højhusene skal nedrives. Det er Boligselskabernes beslutning. 
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema A (som indeholder de skønnede omkostninger for nedrivningsprojektet).  
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har truffet sin endelige beslutning omkring nedrivning af højhusene. Det foregår praktisk ved, at kommunalbestyrelsen indstiller budgettet for nedrivningen overfor staten.  
I løbet af 2018  Landsbyggefonden forventes at give støttetilsagn. Efterfølgende vil Bolig-, Bygge og Trafikministeriet tage stilling til om nedrivningen af højhusene kan godkendes. 

Oversigt over de fem højhuse der står til nedrivning

På kortet kan du se, hvilke fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning:

Kort over nedrivning af højhuse i Brøndby Strand 

kort over højhuse i Brøndby Strand, der skal nedrives

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Miljøforhold

Miljørapporten tager stilling til:

 • Befolkning og sundhed
 • Landskab og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Støj
 • Kultur og arkitekturarv
 • Trafik
 • Visuel effekt
 • Ressourcer og affald
 • Sikkerhed
 • Socioøkonomiske effekter

Miljørapporten indeholder også forslag til, hvordan boligselskaberne undgår, minimerer og kompenserer for de negative påvirkninger af miljøet samt forslag til overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.

Se miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Brøndby Kommune undersøger desuden om der skal ske en nærmere vurdering af projektet for nedrivningen og dens virkninger af miljøet (VVM).

Se området i Brøndby Strand

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Brøndby Kommune og boligselskaberne
Kort over højhusområde i Brøndby Strand

Lokalplantillæg om nedrivningen er vedtaget

Tillæg 1 til Lokalplan 307A for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand er vedtaget uden ændringer.

Nyheder om byudvikling

25.04.18 Tillæg 1 til Lokalplan 307A Offentliggørelse af Tillæg 1 til Lokalplan 307A 21.03.18 Forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 14. marts 2018 vedtaget at forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, samt kommuneplantillæg nr. 16 sendes i offentlig høring. 13.02.18 Køge Bugt Strandpark Dispensation til etablering af træterrasse inden for søbeskyttelseslinjen for Maglebæk Sø og Stubbe Sø (matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand). 21.12.17 Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 307A Den 13. december 2017 blev det vedtaget, at forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 307A for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 21. december 2017 til 15. februar 2018. 31.10.17 Indstilling af medlemmer til lokalt naturråd Regeringen har med ændring af planloven besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 19.07.17 Middelalderlandsbyen Landzonetilladelse til etablering af primitiv lejrplads på Nybovej 11, matr. nr. 10ax Brøndbyvester By, Brøndbyvester. 30.06.17 Henlæggelse af lokalplanforslag 235 - Gildhøjgård Brøndby kommunalbestyrelse har på sit møde den 14. juni 2017 besluttet, at forslag til lokalplanforslag 235 for Gildhøjgård med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 henlægges uden endelig vedtagelse. Det betyder, at den nugældende lokalplan 209 for Brøndbyvester Landsby fortsat vil gælde for ejendommen. 27.06.17 Nyt boligområde mellem jernbanen og Banemarksvej Et boligområde med etageboliger og rækkehuse. 21.06.17 Tre lokalplaner vedtaget Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 14. juni 2017 endeligt vedtaget følgende lokalplaner og kommuneplantillæg med henblik på offentliggørelse: Lokalplan 148, Lokalplan 241 og Lokalplan 246. 13.06.17 Lovændring af småbygninger pr. 1. juli 2017 Anmeldelse af byggearbejde til bygninger under 50 kvm