Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Kirkebjerg

Illustration af mor og barn på Kirkebjerg Parkvej

Kirkebjerg erhvervsområde i Brøndbyvester vil de næste 10-15 år undergå en stor forandring. Kirkebjerg skal omdannes fra traditionelt erhvervsområde til en levende bydel med boliger og erhverv.

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, vidensbaserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (fx biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.

Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og ca. 2.000 boliger, primært etageboliger og rækkehuse. Området vil også i fremtiden være afgrænset af erhverv ud mod Søndre Ringvej, der bl.a. vil have en støjskærmende funktion.

Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.

Interessen for at bygge i Kirkebjerg er stor og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Seneste nyt

Lokalplan 253 og kommuneplantillæg nr. 24 i høring til 9. juni 2019
Der bliver behov for en daginstitution i Kirkebjerg, da området er ved at udvikle sig til et boligområde med op til 2.000 nye boliger over de næste 10 år. Og HOFOR behov for arealer i Kirkebjerg, hvor der kan etableres anlæg til regnvandshåndtering, som også kan benyttes til rekreative formål. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan, der giver mulighed for offentlige formål – bl.a. daginstitution hører. Derfor er forslag til lokalplan 253 og kommuneplantillæg nr. 24 i offentlig høring. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på mail til tf-plan@brondby.dk senest den 9. juni 2019. Se forslagene her.
 

Borgermøde 24. april 2019 om Kirkebjerg
Hør om kommunalbestyrelsens ideer til omdannelsen af Kirkebjerg erhvervsområde på borgermøde onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00-19.00 i Teatersalen, Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby. Læs mere her.

Lokalplan for Stationsparken i høring til 28. april 2019
Frem til den 28. april 2019 er forslag til lokalplan 247 for Stationsparken i Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 18 i høring og alle kan indsende deres kommentarer. Formålet med lokalplan 247 er bl.a. at give mulighed for boligbyggeri mellem 3 og 7 etager med variation i højder og facadeudtryk. Se mere på nyheden om lokalplanshøringen her.

Høring om placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg
Frem til den 11. marts 2019 kunne man
komme med ideer og kommentarer til placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg. Se nærmere om høringen her.

Vedtagelse af udviklingsplan for Kirkebjerg
Kommunalbestyrelsen vedtog den endelige udviklingsplan for Kirkebjerg den 12. december 2018. Planen fastlægger hovedlinjerne for fremtidens Kirkebjerg og er blevet til på baggrund af samarbejde med professionelle rådgivere og inddragelse af borgere og virksomheder. Planen kan læses i linket herunder.

Offentliggørelse af lokalplan 243 og kommuneplantillæg nr. 16
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 243 – boliger Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, og kommuneplantillæg nr. 16. Formålet med den nye Lokalplan 243 er at åbne op for, at der kan etableres ca. 300 boliger i 4-7 etager i området. Se mere her.

Udviklingsplan for Kirkebjerg
Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde onsdag den 10. oktober 2018 at sende forslag til ny udviklingsplan for Kirkebjerg i høring. Denne udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, der blandt andet indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet. 

Se udviklingsplanen

Du kan også læse mere om udviklingsplanen længere nede på siden. Der er desuden lavet en 3D model af udviklingsplanen.
Udviklingsplanen har været i høring frem til den 7. november 2018, hvor borgere og virksomheder har kunnet bidrage med kommentarer og input.

Illustration af beboere på Kirkebjerg Parkvej
Foto: Illustration fra udviklingsplanen. Sådan kan Kirkebjerg Parkvej komme til at se ud i fremtiden.

Fremtidens boliger i Kirkebjerg

De første boliger forventes at være bygget inden 2021, men ombygningen af det store område forventes at forløbe over de næste 10-15 år. Der er stor interesse for at bygge i Kirkebjerg og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Kommunalbestyrelsen ønsker et varieret boligkvarter, der er præget af kvalitet og grønne områder. Det betyder bl.a., at bebyggelsesprocenten er 90-100 og at mest mulig parkering skal væk fra terræn. Det betyder også, at man ønsker, at den fremtidige bydel forholder sig til de kulturhistoriske værdier, der er i Kirkebjerg i kraft af, at det er et erhvervsområde fra 1950’erne med flere karakteristiske og bevaringsværdige erhvervsbygninger.

Kirkebjerg oversigtskort

Lokalplaner for Kirkebjerg

Eksisterende lokalplaner

Udviklingsplan for Kirkebjerg

Baggrund for Udviklingsplanen
Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med op mod 2.000 nye boliger. Den nye Udviklingsplan sætter rammerne for, hvordan fremtidens Kirkebjerg skal udvikles.  I første omgang er det den del af Kirkebjerg erhvervsområde der ligger nord for Park Allé der forventes omdannet, og det er også dette område som Udviklingsplanen omhandler.

Med de høje boligpriser i København og den massive interesse der er for at flytte til Hovedstaden er der øget fokus på at bygge i forstæderne. Brøndby mærker også stor interesse fra investorer, der gerne vil opføre boliger. Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne styre denne udvikling og hvordan der bygges. Det gælder ikke mindst for Kirkebjerg, et traditionelt erhvervsområde, der står for at skulle omdannes til et levende boligområde.

Det kommende boligområde ligger tæt på Glostrup Station og den kommende letbane og er dermed centralt placeret i forhold til resten af hovedstadsområdet. Udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, herunder Helhedsplanen fra 2009, der bl.a. indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet. Kirkebjerg Parkvej

Vi har været gennem en lang proces i kommunalbestyrelsen for at blive klogere på, hvad vi ønsker for Kirkebjergområdet. Vi har bl.a. lyttet til fagfolk, været i dialog med grundejere og fået inspiration fra andre byggerier. Kommunens medarbejdere har med bistand fra tegnestuen Vandkunsten gjort at vi nu kan præsentere vores forslag til en udviklingsplan for Kirkebjerg. Planen er at bygge højere og tættere, end hvad vi ellers er vant til i Brøndby. Men med udviklingsplanen sikrer vi os, at der bliver grønne arealer og plads til det gode liv – og at der ikke mindst bliver taget hensyn til de nuværende naboer,” fortæller borgmester Kent Magelund.

Alle grunde i Kirkebjerg er nu privatejede. Det betyder at kommunen ikke kan sætte gang i udviklingen alene, det skal ske i samarbejde med de private bygherrer. Udviklingsplanen skal derfor på en gang være så realistisk at det kan betale sig for de private at bygge, samtidig med at den sikrer en samlet helhed og kvalitet for Kirkebjerg.

Udviklingsplanens status
Udviklingsplanen er ikke bindende for den enkelte grundejer. Den er udtryk for hvad kommunalbestyrelsen arbejder hen imod. Gennem lokalplanlægning kan kommunen fastlægge bindende bestemmelser for de kommende byggerier. Her er Udviklingsplanen bestemmende for indholdet i de enkelte lokalplaner.
Mudilles Sø 

Udviklingsplanen kan ses her. Der er lavet en 3d model af udviklingsplanen, den kan se her. (Virker bedst i Internetbrowserne Firefox, Chrome eller Safari).

Forstadsmuseet om bevaring og potentiale i Kirkebjerg

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at få udarbejdet en såkaldt SAVE-registrering af Kirkebjerg industrikvarters bygningsmasse. Forstadsmuseet stod for undersøgelsen, der vurderer Kirkebjergs kulturarvsværdier og de udviklingspotentialer, de repræsenterer. Undersøgelsen giver et fagligt bud på mulighederne for at forankre den forestående omdannelse af Kirkebjerg fra industrikvarter til boligområde i den lokale historie og behandler hvordan den nye Brøndby-bydel får en autentisk identitet.

Læs "Kirkebjerg industrikvarter – bevaring og potentiale” (pdf)

Trafikanalyser for Kirkebjerg og omegn

Kirkebjerg - Analyse af behov og placering af gennemgående tværveje (pdf)

Kirkebjerg - Analyse af de trafikale forhold (pdf)

Miljøvurdering af trafik for boliger på Banemarksvej (pdf)

Se hvor Kirkebjergområdet ligger i Brøndby

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Planafdelingen