Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Kirkebjerg

Kirkebjerg byudviklingsområde i Brøndby

Kirkebjerg erhvervsområde i Brøndbyvester vil de næste 10-15 år undergå en stor forandring. Kirkebjerg skal omdannes fra traditionelt erhvervsområde til en levende bydel med boliger og erhverv.

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, vidensbaserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (fx biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.

Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og ca. 2.000 boliger, primært etageboliger og rækkehuse. Området vil også i fremtiden være afgrænset af erhverv ud mod Søndre Ringvej, der bl.a. vil have en støjskærmende funktion.

Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.

Interessen for at bygge i Kirkebjerg er stor og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Seneste nyt

17.08.2018 

Møde mellem kommunen og grundejere i Kirkebjerg
Tegnestuen Vandkunsten præsenterede kommunens udkast til Udviklingsplan for Kirkebjerg på et møde fredag den 17. august for grundejere og udviklere. Udkastet gav anledning til en livlig diskussion og kommunen fik mange gode input til det videre arbejde med udviklingsplanen. Se udkast til Udviklingsplanen 


Fremtidens boliger i Kirkebjerg

De første boliger forventes at være bygget inden 2021, men ombygningen af det store område forventes at forløbe over de næste 10-15 år. Der er stor interesse for at bygge i Kirkebjerg og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Kommunalbestyrelsen ønsker et varieret boligkvarter, der er præget af kvalitet og grønne områder. Det betyder bl.a., at bebyggelsesprocenten er 90-100 og at mest mulig parkering skal væk fra terræn. Det betyder også, at man ønsker, at den fremtidige bydel forholder sig til de kulturhistoriske værdier, der er i Kirkebjerg i kraft af, at det er et erhvervsområde fra 1950’erne med flere karakteristiske og bevaringsværdige erhvervsbygninger.

Kirkebjerg oversigtskort

Lokalplaner for Kirkebjerg

Lokalplanforslag i høring

Eksisterende lokalplaner

Udviklingsplan for Kirkebjerg

Brøndby Kommune er pt. i gang med at udarbejde en udviklingsplan for Kirkebjerg (nord for Park Allé). Udviklingsplanen vil blandt andet beskrive de elementer, der kan binde området sammen og give det en samlet identitet. Planen vil også se på forslag til udformningen af Kirkebjerg Parkvej og de rum, der støder op til og til udlæg af større grønne kommunale arealer og placering af eventuelle andre kommunale anlæg/bygninger.

I 2009 vedtog kommunalbestyrelsen i Brøndby og Glostrup Kommune en Helhedsplan for Kirkebjerg i 2009. Planen forudsætter en høj andel af erhverv og mulighed for en høj bebyggelsesprocent (150).

Udviklingen er dog løbet fra helhedsplanen. Investorer ønsker nu primært, at der etableres boliger i Kirkebjerg. Glostrup har desuden ønske om at bygge væsentligt højere end helhedsplanen forudsætter.

Den gældende helhedsplan og de lokalplaner, der er udarbejdet med baggrund i denne, afspejler ikke ønsket om primært at bygge boliger.

På et temamøde i kommunalbestyrelsen i december 2017 havde politikerne ønsker, der fraviger fra den eksisterende helhedsplan:

  • bebyggelsesprocenten skal sættes ned til omkring 90-100
  • friarealprocent skal sættes op på 40
  • mest muligt af parkering skal væk fra terræn
  • der skal arbejdes med de kulturhistoriske værdier

Derfor er arbejdet med en ny udviklingsplan sat i gang. Den nye plan tager udgangspunkt i, at der skal bygges boliger og samtidig skal kommunalbestyrelsens ønsker til udviklingen indarbejdes.

En ny udviklingsplan for Kirkebjerg forventes at være færdig med udgangen af 2018.

Forstadsmuseet om bevaring og potentiale i Kirkebjerg

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at få udarbejdet en såkaldt SAVE-registrering af Kirkebjerg industrikvarters bygningsmasse. Forstadsmuseet stod for undersøgelsen, der vurderer Kirkebjergs kulturarvsværdier og de udviklingspotentialer, de repræsenterer. Undersøgelsen giver et fagligt bud på mulighederne for at forankre den forestående omdannelse af Kirkebjerg fra industrikvarter til boligområde i den lokale historie og behandler hvordan den nye Brøndby-bydel får en autentisk identitet.

Læs "Kirkebjerg industrikvarter – bevaring og potentiale” (pdf)

Se hvor Kirkebjergområdet ligger i Brøndby

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Planafdelingen