Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Kirkebjerg

Illustration af mor og barn på Kirkebjerg Parkvej

Kirkebjerg erhvervsområde i Brøndbyvester vil de næste 10-15 år undergå en stor forandring. Kirkebjerg skal omdannes fra traditionelt erhvervsområde til en levende bydel med boliger og erhverv.

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, vidensbaserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (fx biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.

Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og ca. 2.000 boliger, primært etageboliger og rækkehuse. Området vil også i fremtiden være afgrænset af erhverv ud mod Søndre Ringvej, der bl.a. vil have en støjskærmende funktion.

Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.

Interessen for at bygge i Kirkebjerg er stor og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Seneste nyt

Udviklingsplan for Kirkebjerg i høring indtil den 7. november
Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde onsdag den 10. oktober 2018 at sende forslag til ny udviklingsplan for Kirkebjerg i høring. Denne udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, der blandt andet indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet.

Se udviklingsplanen

Du kan også læse mere om udviklingsplanen længere nede på siden. Der er desuden lavet en 3D model af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er i høring frem til den 7. november 2018. Borgere og virksomheder kan bidrage med kommentarer og input, så planen kvalificeres endnu bedre. Du kan sende dit input til tf-plan@brondby.dk.

Illustration af beboere på Kirkebjerg Parkvej
Foto: Illustration fra udviklingsplanen. Sådan kan Kirkebjerg Parkvej komme til at se ud i fremtiden.

Fremtidens boliger i Kirkebjerg

De første boliger forventes at være bygget inden 2021, men ombygningen af det store område forventes at forløbe over de næste 10-15 år. Der er stor interesse for at bygge i Kirkebjerg og der er allerede planlagt byggeri og friarealer for en meget stor del af området.

Kommunalbestyrelsen ønsker et varieret boligkvarter, der er præget af kvalitet og grønne områder. Det betyder bl.a., at bebyggelsesprocenten er 90-100 og at mest mulig parkering skal væk fra terræn. Det betyder også, at man ønsker, at den fremtidige bydel forholder sig til de kulturhistoriske værdier, der er i Kirkebjerg i kraft af, at det er et erhvervsområde fra 1950’erne med flere karakteristiske og bevaringsværdige erhvervsbygninger.

Kirkebjerg oversigtskort

Lokalplaner for Kirkebjerg

Lokalplanforslag i høring

Eksisterende lokalplaner

Udviklingsplan for Kirkebjerg

Baggrund for Udviklingsplanen
Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med op mod 2.000 nye boliger. Den nye Udviklingsplan sætter rammerne for, hvordan fremtidens Kirkebjerg skal udvikles.  I første omgang er det den del af Kirkebjerg erhvervsområde der ligger nord for Park Allé der forventes omdannet, og det er også dette område som Udviklingsplanen omhandler.

Med de høje boligpriser i København og den massive interesse der er for at flytte til Hovedstaden er der øget fokus på at bygge i forstæderne. Brøndby mærker også stor interesse fra investorer, der gerne vil opføre boliger. Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne styre denne udvikling og hvordan der bygges. Det gælder ikke mindst for Kirkebjerg, et traditionelt erhvervsområde, der står for at skulle omdannes til et levende boligområde.

Det kommende boligområde ligger tæt på Glostrup Station og den kommende letbane og er dermed centralt placeret i forhold til resten af hovedstadsområdet. Udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, herunder Helhedsplanen fra 2009, der bl.a. indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet. Kirkebjerg Parkvej

Vi har været gennem en lang proces i kommunalbestyrelsen for at blive klogere på, hvad vi ønsker for Kirkebjergområdet. Vi har bl.a. lyttet til fagfolk, været i dialog med grundejere og fået inspiration fra andre byggerier. Kommunens medarbejdere har med bistand fra tegnestuen Vandkunsten gjort at vi nu kan præsentere vores forslag til en udviklingsplan for Kirkebjerg. Planen er at bygge højere og tættere, end hvad vi ellers er vant til i Brøndby. Men med udviklingsplanen sikrer vi os, at der bliver grønne arealer og plads til det gode liv – og at der ikke mindst bliver taget hensyn til de nuværende naboer,” fortæller borgmester Kent Magelund.

Alle grunde i Kirkebjerg er nu privatejede. Det betyder at kommunen ikke kan sætte gang i udviklingen alene, det skal ske i samarbejde med de private bygherrer. Udviklingsplanen skal derfor på en gang være så realistisk at det kan betale sig for de private at bygge, samtidig med at den sikrer en samlet helhed og kvalitet for Kirkebjerg.

Udviklingsplanens status
Udviklingsplanen er ikke bindende for den enkelte grundejer. Den er udtryk for hvad kommunalbestyrelsen arbejder hen imod. Gennem lokalplanlægning kan kommunen fastlægge bindende bestemmelser for de kommende byggerier. Her er Udviklingsplanen bestemmende for indholdet i de enkelte lokalplaner.
Mudilles Sø 

Udviklingsplanen er i høring frem til den 7. november 2018. Borgere og virksomheder kan bidrage med kommentarer og input, så planen kvalificeres endnu bedre. Input kan sendes til tf-plan@brondby.dk

Udviklingsplanen kan ses her. Der er lavet en 3d model af udviklingsplanen, den kan se her. (Virker bedst i Internetbrowserne Firefox, Chrome eller Safari).

Forstadsmuseet om bevaring og potentiale i Kirkebjerg

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at få udarbejdet en såkaldt SAVE-registrering af Kirkebjerg industrikvarters bygningsmasse. Forstadsmuseet stod for undersøgelsen, der vurderer Kirkebjergs kulturarvsværdier og de udviklingspotentialer, de repræsenterer. Undersøgelsen giver et fagligt bud på mulighederne for at forankre den forestående omdannelse af Kirkebjerg fra industrikvarter til boligområde i den lokale historie og behandler hvordan den nye Brøndby-bydel får en autentisk identitet.

Læs "Kirkebjerg industrikvarter – bevaring og potentiale” (pdf)

Se hvor Kirkebjergområdet ligger i Brøndby

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Planafdelingen