Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Kommuneplan og Planstrategi

Hvis du vil...

Kommuneplanen er blevet digital 

Se planen her

Kommuneplanen er en plan for Brøndbys fysiske udvikling. Kommuneplanen viser hvordan Brøndby skal udvikle sig. Både på de store linjer, men også i dit lokalområde. Du kan bl.a. læse om:

 • Byudvikling
 • Letbane og trafik
 • Erhvervsudvikling og erhvervsområder
 • Klima og miljø
 • Børn og unge

Kort sagt - hvordan skal Brøndby udvikle sig i de kommende år for at være en kommune, som er god at bo, leve og arbejde i.

 

Hvad gælder for din ejendom?

Planen har betydning for, hvad du må bruge din ejendom til, hvor meget du må bygge på din grund, og hvad der kan bygges i dit nærområde.

I kommuneplanen kan du søge på en bestemt adresse og se, hvad der gælder for netop din ejendom og det sted, du bor eller arbejder.

Spørgsmål og vejledning

Har du spørgsmål til planen eller hvordan du bruger den, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: tf-byplan@brondby.dk 

Baggrund

Brøndby Kommunalbestyrelse har den 11. december 2013 vedtaget at fremlægge forslag til Kommuneplan 2013 i høring. Kommuneplanforslaget er i høring fra 15. januar 2014 til den 26. marts 2014.

Kommuneplanen er bygget op om fem hovedemner:

Visioner og handlinger på områder så som byudvikling, erhverv, klima, infrastruktur, kulturarv Hovedstruktur:

Den fysiske hovedstruktur, beskrivelse af fysiske sammenhænge Lokalområder: Regler for bebyggelse og anvendelse, rammer for lokalplanlægningen m.v. Baggrund: Anden planlægning, Ændringer siden sidste kommuneplan, befolkningsprognose mv. Miljøvurdering: Vurdering af kommuneplanens virkning på miljøet.

Ændringer siden Kommuneplan 2009 Under overskriften ”Baggrund” og under ”Ændringer i forhold til Kommuneplan 2009” er der en oversigt over ændringerne, herunder:

 • Klimatilpasning
 • Byudvikling i Sportsbyen
 • Debat om Ragnesminde
 • Fortætning af parcelhusområder
 • Kulturarv
 • Detailhandel

Miljøvurdering

Brøndby Kommune har screenet kommuneplanforslag 2013 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at temaet Klimatilpasning medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Derfor er der lavet en miljøvurdering af dette tema. Screeningen af kommuneplanforslaget viser endvidere, at de øvrige ændringer i forhold til Kommuneplan 2009, ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Den kommende letbane vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, men emnet vil indgå i en VVM proces, som forventes igangsat i 2014. Klimatilpasningsplanen for Brøndby Kommune og Miljøvurderingen indgår som en del af Kommuneplanforslaget.
Skrevet af Planafdelingen