Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Økonomi

Betalinger til/fra kommunen

Læs om hvordan du betaler til kommunen og om rettidig betaling og betalingsfrister. Du kan også få overblik over, hvad du skylder kommunen.

Hvis du vil...

Kommunens regninger kan med fordel tilmeldes Betalingsservice

Indbetalinger kan i øvrigt finde sted på følgende måder: 

 • Via posthuse
 • Via bank
 • Net bank (Husk at anføre kortartnummer (01 eller 04) samt at udfylde feltet "oplysninger til modtager" med betalingsart og debitornummer, som fremgår af indbetalingskort/regning)
 • Ved bankoverførsel til kommunens bankkonto 4316 - 4515160213 (Husk at indbetalingskort skal være banken i hænde i god tid før "sidste rettidige betalingsdag", som er anført på indbetalingskort/regning

EAN numre

Du finder kommunens EAN numre i boksen til højre.

Swift nummer

DABADKKK

IBAN nummer

DK94 30 00 4515 160 213

Ved betaling er det vigtigt, at du oplyser

 • hvem der betaler, for eksempel dit navn, CPR-nummer eller CVR-nummer.
 • hvad du betaler, for eksempel ejendomsskat, institution, fakturanummer på regning.

På den måde kan vi nemt registrere din betaling.

De danske kommune er forpligtet til, at betale eventuelle udeståender med private leverandører via elektronisk fakturering. På virk.dk kan du få hjælp til at oprette en elektronisk faktura.

Rettidig betalingsdato

Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af kommunens regninger eller indbetalingskort.

For regninger med faste betalingsdatoer er sidste rettidige betalingsdag følgende.

Ejendomsskat herunder renovationsafgifter

Betalingsfristen for de to rater er i 2017.

1. rate - den 01.02.17

2. rate - den 04.07.17

Daginstitutionsbetaling

Månedligt hver den 5.

Huslejer

Månedligt hver den 5.

Betaling anses for rettidig når

 • beløbet er indbetalt til et posthus eller pengeinstitut med kvittering for indbetaling senest sidste rettidige indbetalingsdag.
 • anmodning om girering er Danske Bank i hænde i så god tid, at betaling trækkes på indbetalerens konto senest sidste rettidige indbetalingsdag.
 • betaling via HomeBanking, hvor betaling effektueres ved træk på indbetalerens konto senest sidste rettidige betalingsdag.
 • kommunen modtager check eller lign. med posten senest sidste rettidige betalingsdag. Såfremt ovennævnte datoer falder på en lørdag, søndag eller helligdag anses førstkommende hverdag som værende sidste rettidige betalingsdag.

Betalinger, der ikke er indgået sidste rettidige betalingsdag, vil blive overgivet inkasso/restancer, hvilket bl.a. vil betyde, at det skyldige beløb vil blive tillagt gebyrer og eventuelt også renter.

Manglende betaling

 1. Hvis betalingsfristen på en regning ikke overholdes, sendes en påmindelse med 8 dages betalingsfrist - uden rykkergebyr.
  Brøndby Kommune sender ikke påmindelser på løbende betalinger til ejendomsskat, daginstitutioner, SFO, efterregulering af daginstitution samt Dyregården Søholt.
 2. Betales påmindelsen ikke udskrives der en rykker, hvor der pålægges et gebyr.
  Kommunale krav som er tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250 kr. pr. rykkerbrev.
  Kommunale krav som ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven. Gebyret udgør 100 kr. pr. rykkerbrev.
 3. Såfremt du/din virksomhed ikke reagerer på rykkeren, videresendes kravet til SKAT for inddrivelse uden yderligere varsel. Ved overdragelse af kravet til SKAT vil der blive pålagt yderligere omkostninger, herunder gebyrer og renter.

Betalingsaftaler

Hvis du/din virksomhed ikke kan betale en regning, kan du kontakte Brøndby Kommune med henblik på indgåelse af en betalingsordning.

Den månedlige betaling skal mindst udgøre 350 kr., og restancen skal være afviklet inden 24 måneder.

Kontanthjælpskrav fastsættes altid efter borgerens nettoløn og efter enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området.

Der kan ikke bevilges betalingsaftaler på krav med løbende betaling såsom betaling for daginstitutionsplads og ejendomsskatter.

Overholdes betalingsaftalerne ikke, udsendes automatisk en rykker med rykkergebyr. Udebliver betalingen af rykkeren, sendes kravet til inddrivelse hos SKAT uden yderligere varsel.

Modregning

Uanset en betalingsordning modregner Brøndby Kommune i udbetalinger fra Kommunen, Udbetaling Danmark og staten, som et ekstraordinært afdrag.

Det gælder for eksempel børne- og ungeydelser, overskydende skat m.m., hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Solidarisk hæftende

Brøndby Kommune forbeholder sig retten til at opkræve restancer og modregne hos solidarisk hæftende. Dette gælder f.eks. ejendomsskatter og daginstitution.

Ender restancen hos SKAT, har SKAT mulighed for at inddrive denne via lønindeholdelse og ved udlæg, eller en kombination af begge og Brøndby Kommune har ikke længere mulighed for at indgå betalingsaftaler.

Enhver henvendelse vedrørende betalingsaftaler, lønindeholdelse eller udlæg bedes derfor rettes til SKAT. Der må påregnes yderligere gebyrer samt renter efter overdragelse til SKAT.

 
Skrevet af Brøndby Kommune