Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Budget

Budget 2019

Her kan du læse om den igangværende budgetproces som skal ende med at der af kommunalbestyrelsen bliver vedtaget et budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Budgettet er et udtryk for de udgifter kommunen har i forhold til de indtægter kommunen får fra fx skatter, tilskud og udligning.

Budgettet er inddelt i følgende områder:

  • Budgetprocessen - her kan du følge tilblivelsen af budgetforlaget til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
  • Budgetaftalen - når denne del er udarbejdet, kan du her læse om det politiske forlig, der er indgået i forbindelse med budgetvedtagelsen.
  • Budgetbemærkninger - når denne del er udarbejdet, kan du her læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.
  • Oversigter - når denne del er udarbejdet, kan du her se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022.
  • Anlæg - når denne del er udarbejdet, kan du her læse budgetbemærkningerne for anlæg, samt se kommunens investeringsoversigt for 2019-2022. 

Vi opdaterer siden løbende hen over året med tilblivelsen af budgettet.

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetbilag. Til det første budgetbilag er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 6 budgetbilag.

Det primære formål med budgetbilagene er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetbilag 1-3 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de øvrige budgetbilag 4-6 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sked senest den 15. oktober 2018.

Budgetbilag 1 samt tidsplan 

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2019 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

Budgetbilag 2: Det tekniske budgetforslag

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af pris- og lønskøn, kommunens regnskabsanalyse og demografiberegninger.

Budgetbilag 3: Det administrative budget

I budgetbilag 3 og den korte udgave heraf kan du blandt andet læse om de administrative korrektioner, prognose for indtægtsbudgettering og blokmappen. 

I det administrative budgetforslag kan du se bemærkningerne til det administrative budgetforslag.

Budgetbilag 4: Økonomiaftalen for 2019

I budgetbilag 4 kan du blandt andet læse om hovedpunkterne i økonomiaftalen.

Budgetbilag 5: Borgmesterens ændringsforslag

Budgetbilag 6: 2. Behandling af budgetforslaget

Budgetaftalen

Budgettet for 2019 blev vedtaget den 27. september 2018, hvor der blev indgået forlig mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Se hele budgetaftalen her 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Udsnit af lommeregner og kuglepen på blok med noter

Økonomisk ordbog

Find rundt i de økonomiske begreber med vores økonomiske ordbog.