Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

28.02.17

Topkarakterer til Brøndbys ældrecentre og hjemmehjælpsleverandører

Hjemmeplejen og plejecentrene i Brøndby er aldrig før kommet så flot igennem et kommunalt tilsyn. To ældrecentre, en boenhed samt et hjemmeplejeplejområde får topkarakterer.

Nygårds Plads i Brøndby har fået topkarakterer i årets tilsyn
Resultaterne fra Brøndby Kommunes årlige uanmeldte og anmeldte tilsyn på byens ældrecentre, en boenhed for demente og hos den kommunale og private leverandør af hjemmehjælp vækker glæde hos Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby.

”Normalt kommer vores ældrecentre og hjemmehjælpsleverandører rigtig flot igennem de årlige tilsyn, men i år er vurderingerne i særklasse gode, det er meget dejlig læsning. Det er fx meget imponerende, at boenheden og to ud af vores tre ældrecentre får topkarakterer med ”særdeles tilfredsstillende forhold” og et enkelt ældrecenter får ”gode og tilfredsstillende forhold.” Det gør mig stolt på de dygtige medarbejderes vegne i hele sektoren – og det gør mig glad på borgernes vegne, som får så professionel og individuelt tilpasset pleje og omsorg,” siger Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Det er boenheden Kisumparken (hører under Æblehaven), Gildhøjhjemmet og Ældrecentret Nygårds Plads, der er kommet ud med topanmærkninger.

Respektfuld behandling
I tilsynsrapporterne kan man læse, at beboerne i høj grad trives og behandles respektfuldt og anerkendende, at beboerne oplever, at der er en god og ligeværdig kontakt med personalet, og at de modtager pleje og praktisk hjælp efter individuelle ønsker og behov. Man kan også læse, at ældrecentrene i høj grad har fokus på medinddragelse af beboerne i dagligdagen, og at man lægger stor vægt på at motivere og understøtte beboerne i selv at varetage de daglige opgaver, de magter.
”Oftest hører vi kun, når noget ikke fungerer. Alt for sjældent er fokus på alle de gode, positive oplevelser som borgerne og de ansatte her. Nu kan vi se i rapporterne, at den ramme, vi politisk har sat, bliver udfyldt af dygtige medarbejdere, der i den grad leverer varen. Men de mange roser skal ikke være en sovepude. Vi skal stadig efterkomme sparekrav fra Christiansborg, og samtidigt forsøge at motivere alle – også os politikere – til at finde gode, konstruktive og nye løsninger på opgaver og udfordringer. Løsninger, der kan give mere tid og plads til varme hænder og den nære kontakt mellem borger og hjælper,” lyder det fra Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hjemmeplejen flot med
Også de kommunale hjemmeplejeområder kom flot igennem tilsynet. Hjemmeplejen i Stranden fik mærkatet ”særdeles tilfredsstillende forhold”, hjemmeplejen i Øster opnåede vurderingen ”gode og tilfredsstillende forhold” og hjemmeplejen i Vester fik ”tilfredsstillende forhold”. Kun den private leverandør DFS- Din Fleksible Service fik en mindre god anmærkning med vurderingen ”mindre tilfredsstillende forhold”, hvor tilsynet fandt, at borgerne fik den hjælp, de var visiteret til og havde behov for, men at den sundhedsfaglige dokumentation kunne blive mere fyldestgørende. Derudover blev leverandøren også anbefalet at afstemme borgernes ønsker og forventninger om leveringstidspunkt.

Brøndby Kommune er generelt meget tilfreds med DFS-Din Fleksible Service. Resultaterne skal ses i lyset af de særlige forholde, der var gældende i 2016 hvor kommunen i efteråret 2016 opsagde samarbejdet med DK Pleje & Omsorgsplejen, og hvor DFS på kort tid overtog en større mængde borgere fra den tidligere leverandør, og var i gang med forbedringer af blandt andet den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynets samlede vurdering af niveauet for den kommunale og den private hjemmehjælpsleverandør er, at det generelt er tilfredsstillende.

Det er BDO - Kommunernes Revision, der fører tilsynene på kommunens vegne.
Skrevet af Brøndby Kommune