Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

13.03.17

Forslag til lokalplan 241

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. marts 2017, at forslag til lokalplan 241 Brøndbyvester, stationsforplads og dagligvarebutik og kommuneplantillæg nr. 17 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Formålet med den lokalplan 241 er:

  • at muliggøre etableringen af en stationsforplads til letbanestoppet ved Vallensbækvej
  • at muliggøre etableringen af en dagligvareforretning i tilknytning til letbanestoppet.

 Kort over lokalplan 241
Skitse af lokalplanområdets udformning

Baggrunden for at fremsætte lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er, at kommunen skal etablere en stationsforplads til det kommende letbanestop på Søndre Ringvej.  Samtidig har en investor ønsket at etablere en dagligvarebutik i sammenhæng med stationsforpladsen. I forbindelse med etablering af en dagligvarebutik vil Folemarksvej blive omlagt, så den kommer ud ved Vallensbækvej overfor Hesselager, i et signalreguleret kryds. Vejomlægning og øvrige anlæg som følger af etablering af dagligvarebutik betales af investor.

De gældende lokalplaner giver mulighed for henholdsvis boliger og erhverv. Derfor er der udarbejdet et nyt forslag til lokalplan samt et kommuneplantillæg, der giver mulighed de nye aktiviteter.

Forslag til lokalplan 241 kan ses her.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 kan ses her.

Høringsperioden løber fra torsdag den 13. marts 2017 til og med den 7. maj 2017.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser kan afgives via DIN MENING på de enkelte sider i den digitale lokalplan og det digitale kommuneplantillæg senest den 7. maj 2017.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om forslagene onsdag d.22 marts kl. 17 i Teatersalen, Brøndby Vester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blevet udarbejdet en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da realiseringen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer her.

 

Skrevet af Planafdelingen