Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

10.04.17

Ansøg bredbåndspuljen 2017

Hvis man har dårlig bredbåndsdækning, kan man søge støtte hos bredbåndspuljen. Fristen er den 14. september 2017.

Bredbåndspuljen for 2017 er på 40 mio. kroner og kan søges, hvis man bor på en tilskudsberettiget adresse. Det vil sige, at den maksimale hastighed på adressen ikke er højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload.

Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til er to, men gerne flere. Jo flere adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne. Erfaringerne fra første runde viste, at det kan være vanskeligt at få tilbud, hvis man er under 15 adresser. Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.
Læs mere på https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

Ansøg Brøndby Kommune
Man kan også søge Brøndby Kommune om et tilskud. Ved budgetvedtagelsen i Brøndby Kommune for perioden 2017-2020 blev der afsat 100.000 kr. for hvert af årene 2017, 2018 og 2019 som et kommunalt tilskud til grundejere, der ansøger om at komme i betragtning ved fordelingen af bredbåndspuljen. Undtagelsesvist kan der denne gang søges om 140.000 kr. fra Brøndby Kommune, da man har overført midler fra seneste ansøgningsrunde.

Det betyder, at Brøndby Kommune efter ansøgning fra berørte borgere/virksomheder kan give forhåndstilsagn om støtte på 2.000 kr. pr. grundejer i projektet. Tilsagnet er betinget af, at projektet efterfølgende imødekommes af Energistyrelsen. Et kommunalt støttebeløb udbetales, når projektet er gennemført og afrapporteret til Energistyrelsen.

Der er tale om et samlet øvre beløb på 100.000 kr. pr. år, hvor hver grundejer i det enkelte projekt (privat såvel som erhverv og sommerhus) kan få et kommunalt tilskud (engangsbeløb til et projekt) på 2.000 kr. En sammenslutning (fx grundejerforening) kan være sammen om at søge.
Skrevet af Brøndby Kommune