22.06.17

Blødere vand i Brøndby til september

Det nye blødgøringsanlæg er nu færdigbygget og testet, og efter sommerferien er det klar til drift.

Blødt vand

Brøndby er et af de områder i landet, hvor der er allermest kalk i vandet – til gene for forbrugerne, der døjer med kalk i husholdningsmaskiner og på fliser.

Mange Brøndbyborgere ser derfor frem til at få blødere vand fra det nye blødgøringsanlæg på Brøndbyvester vandværk. Igennem de sidste måneder er anlægget blevet tjekket grundigt igennem, og inden for et par måneder er det klar til at levere blødere vand til Brøndby. Det oplyser HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

”Det nye anlæg kører helt, som det skal, og vi samarbejder tæt med Brøndby Kommune om at få de sidste ting på plads, så vi kan gå i gang med at sende blødere vand ud til borgerne”, siger Frank Brodersen, direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR.

Informationskampagne
Allerede nu er det aftalt mellem HOFOR og Brøndby Kommune, at 18. september 2017 bliver den dag, hvor Brøndbyborgerne for første gang kan lukke op for det blødere vand.

I september bliver der derfor gennemført en informationskampagne for at gøre opmærksom på ændringen. Blandt andet vil alle borgere få direkte besked pr. brev og sms.

”Informationskampagnen skal især gøre opmærksom på, at man skal bruge mindre vaskepulver og sæbe, når der er mindre kalk i vandet”, siger Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune. ”Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på at mindske forbruget af sæbe og rengøringsmidler, så det passer til blødere vand. Derved får vi den størst mulige miljøgevinst til gavn for alle”.

Fakta
Hvor hårdt er vandet – og hvor blødt bliver det?
Hovedstadsområdets grundvand er fra naturens side hårdt. I Brøndby er hårdhedsgraden omkring 20 ˚dH. I mange områder i Jylland ligger hårdhedsgraden på omkring det halve, fordi undergrunden har en anden sammensætning (mere sandet). Med blødgøringsanlæg kan vi fjerne en stor del af kalken, så hårdheden kommer ned på cirka 10 ˚dH.

Hvor meget kan en husholdning spare, når HOFOR leverer blødt vand?
En familie på fire kan spare cirka 500 kr. om året – forudsat at familien indstiller opvaskemaskinen efter blødere vand og bruger mindre sæbe, vaske- og rengøringsmidler. Regn med, at der skal bruges 1/3 mindre vaskemiddel og sæbe, når vandet bliver blødere.

Hvordan gøres vandet blødere?
Blødgøringen af vandet sker på et nyt anlæg på Brøndbyvester Vandværk. Det bliver det første store blødgøringsanlæg i Danmark. Teknisk set fjerner vi en del af kalken ved at tilsætte stoffet natriumhydroxid (en base) og sand. Dele af kalken bliver herved bundet til sandkornene, som bliver til små kugler, der synker til bunds i anlægget. Kalkkuglerne kan bruges til bl.a. jordforbedring på markerne.

Skrevet af Brøndby Kommune