Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

15.02.18

Brøndbys nye boligpolitik skudt i gang

Der er lagt op til bred politisk involvering og samarbejde med eksterne aktører, når Brøndby Kommunes første boligpolitik ser dagens lys. Det stod klart efter kommunalbestyrelses- mødet i den 14. februar, hvor projektbeskrivelse, proces- og tidsplan for arbejdet med boligpolitikken blev vedtaget.

Der har gennem længere tid været blus under den boligpolitiske debat i Brøndby. Ikke alene har befolkningstallet i flere år været stigende. Interessen fra investorer, der ønsker at bygge boliger i Brøndby, er steget markant. Derfor spår den seneste befolkningsprognose også, at der fortsat vil ske en tilvækst af folk, der flytter ind over kommunegrænsen.

Men skal der bygges stort eller småt, ejer- eller lejeboliger og privat eller almennyttigt? Det er blandt andet de spørgsmål, som kommunalbestyrelsen med en ny boligpolitik ønsker at give svar på. Boligpolitikken kommer dermed til at danne rammen for den fremtidige boligudvikling i Brøndby Kommune.

”Med boligpolitikken får vi et værktøj, der skal være styrende for vores prioriteringer i boligudviklingen. Politikken skal bidrage til at styre en balanceret vækst og sikre, at vi også fremover kan tilbyde attraktive boliger. Politikken bliver dermed rammesættende, når vi fremover udarbejder kommunale planer og politikker”, siger borgmester Kent Magelund.

Arbejde med boligpolitikken er blevet yderligere aktualiseret, efter at en enig kommunalbestyrelse for nylig besluttede, at de nye boliger, der skal bygges i Kirkebjerg, skal ligge knap så tæt, som en boliginvestor ønskede. Kirkebjerg skal fortsat omdannes fra et traditionelt erhvervsområde til en ny levende bydel med boliger, butikker og erhverv. Men det skal være attraktive boliger og byggeri i høj kvalitet. Tilsvarende arbejdes der med et løft af hele Brøndby Strand, hvor der også skal indtænkes nye boliger, når de fem højhuse, der er forurenet med PCB, skal rives ned.

Bred politik involvering
Det var derfor en enig kommunalbestyrelse, der i går tog det første skridt mod at formulere en politik for området ved at godkende den fremlagte projektbeskrivelse samt proces- og tidsplan. Her er der lagt op til, at politikken udarbejdes i tæt samspil med både de lokale politikere og andre aktører.

”Alle i kommunalbestyrelsen ønsker, at Brøndby skal være et godt sted at bo og leve, og at vi skal tilbyde et bredt udbud af attraktive boliger. Men vi er ikke nødvendigvis enige om, hvad det betyder i praksis. Derfor er det så meget desto vigtigere, at vi får tid og rum til at fordybe os og høre hinandens synspunkter”, siger Kent Magelund. Han understreger dog, at spørgsmålet om boliganvisning – altså tildeling af boliger i de almennyttige boligforeninger og udlejningskriterier – behandles sideløbende som et selvstændigt projekt af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen er allerede indkaldt til det første ud af flere temamøder den 6. marts, hvor de skal drøfte de overordnede emner og rammer for boligpolitikken. Den nye boligpolitik skal efter planen ligge klar til politisk behandling i slutningen af 2018. Derefter bliver politikken sendt i høring hos borgere og andre aktører.
Skrevet af Brøndby Kommune