Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

20.11.18

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 14. november 2018 et forslag til støjhandlingsplanen 2018-2023, samt at sende planen i offentlig høring.

Støjhandlingsplan

I Brøndby Kommune lever mange i støjbelastede boliger og trafikstøj er desværre en stor synder, der påvirker vores helbred og livskvalitet. Trafikstøj har mere og mere vores fokus og er noget, vi som kommune og samfund har et ansvar for at nedbringe. Håndtering af støj skal nemlig ikke være et individuelt problem. Derfor lancerer vi i denne støjhandlingsplan de hidtil mest ambitiøse tiltag på området.

 

Planen er digital og du kan finde den via følgende link: Støjhandlingsplan 2018-2023

 

Høring af forslag

Giv os dine input senest den 15. januar 2019 enten via vores Facebook-side, via mail på miljo@brondby.dk eller via "Indsend kommentar" (orange felt) øverst på siden i den digitale plan Støjhandlingsplan 2018-2023. Tak for dit bidrag.

 

Rammerne for planen

I Støjhandlingsplan 2018-2023 planlægger vi, hvordan vi i de kommende år vil reducere støjen fra de kommunale veje. Planen er vores redskab til at sikre en fokuseret indsats til gavn for borgerne i kommunen. Vi beskriver hvilke handlinger vi som kommune skal gøre for at mindske trafikstøjen. Vi har fokus på: 

  • Vedligeholde vejene og udlægge støjdæmpende asfalt på udvalgte strækninger.
  • Kortlægning af handlingsmuligheder så vi kan prioritere de næste års handlinger.
  • Samarbejde på tværs af kommunegrænser, så vi i fællesskab kan påvirke politikerne på Christiansborg til at prioritere støjbekæmpelse på Vestegnen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er i forbindelse med udarbejdelse af planerne blevet udarbejdet en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes. Screeningen kan ses i planforslaget under ”Vores grundlag”.

Skrevet af Miljøafdelingen