Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

06.11.18

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 338 for Brøndby Strand Parkerne

Den 10. oktober 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan 338 for Brøndby Strand Parkerne med tilhørende miljøscreening i offentlig høring i 8 uger. Høringen varer fra den 6. november 2018 til den 9. januar 2019.

 LP338
På billedet herover ses lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanens indhold
Formål med lokalplan 338 er at muliggøre 170 yderligere parkeringspladser i Brøndby Strand Parkerne og et sundhedshus i Tranumparken.

Der har længe været problemer med parkeringsforholdene i Brøndby Strand Parkerne. Der er flere biler end der er parkeringspladser, og det har givet udfordringer med ulovlig parkering. Lokalplanforslaget åbner op for, at der kan etableres flere nye parkeringspladser placeret otte forskellige steder ved Mæglergårdsstien i Brøndby Strand Parkerne.

 

Kommunen har gennem længere tid arbejdet for at tiltrække læger til Brøndby Strand og derfor indeholder lokalplanen også forslag om, at der etableres et nyt sundhedshus i området. Sundhedshuset planlægges at åbne i stueplan i Tranumparken 3-5, i det tidligere fælleshus.

 

Borgermøde om parkering og sundhedshus i Brøndby Strand

Alle interesserede er velkomne til møde om planen.

 

Tid: Torsdag den 22. november 2018 kl. 18-19.30

Sted: Fælleshuset Rheumhus i Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand.

 

Midlertidige retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

Miljøvurdering efter er lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en miljøscreening.

 

Lokalplanforslag 338 er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2.

 

Screeningen viste, at etablering af flere parkeringspladser og sundhedshus ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Brøndby Kommune konkluderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Screening af forslag til Lokalplan 338 Miljøscreening vedr.: Lokalplan 338 kan ses her.


Hvor kan jeg se planen?
Du kan se Forslag til lokalplan med tilhørende miljøscreening her.

Forslaget til lokalplanen rekvireres ved henvendelse til Teknisk Forvaltning på tlf. 43 28 24 48, eller på e-mail: tf-plan@brondby.dk

 

Offentlig høring kom med dine input

Du kan komme med kommentarer til forslaget med tilhørende miljøscreening fra den 6. november 2018 til og med onsdag den 9. januar 2019 via DIN MENING på kommunens hjemmeside under de enkelte sider i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et høringssvar til tf-plan@brondby.dk

Skrevet af Planafdelingen