Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

17.01.19

Etablering af bassin til regnvand på Nørregård

Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med etablering af et underjordisk bassin ved Nørregård/Horsedammen.

VVM-afgørelsen kan ses her.

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, er begrundet med, at projektet efter en vurdering ikke antager at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Klagefristen er den 14. februar 2019.

 

Skrevet af Miljøafdelingen