Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

22.02.19

Høring om placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg

Nu kan alle komme med ideer og kommentarer til placering af ny daginstitution og andre offentlige formål i Kirkebjerg.

Forudgående høring om placering af daginstitution i Kirkebjerg

Illustrationen viser området, der er i høring

Kirkebjerg er under udvikling fra erhvervsområde til nyt boligområde. Der forventes at blive bygget op til 2.000 boliger over en 10-årig periode. Det betyder også at, der bliver behov for blandt andet daginstitution til de mange nye børn, som vil flytte til området. Der arbejdes med at udlægge området tættest på Glostrup og Kirkebjerg Allé til offentlige formål, herunder en daginstitution. Der ligger nu en virksomhed på området.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 en udviklingsplan for Kirkebjerg. Udviklingsplanen sætter rammerne for en fremtidig omdannelse fra erhverv til boliger. Da der forventes at blive bygget op til 2.000 boliger, bliver der behov for bl.a. en daginstitution til de mange nye børn, som vil flytte til Kirkebjerg.

Kommunen ejer ikke noget jord i Kirkebjerg og må derfor ud og ekspropriere.

Det er tanken, at der skal bygges en daginstitution i området og at der skal anlægges en ankomstplads som skitseret i udviklingsplanen. Der er også påtænkt at anlægge bassiner og anlæg til håndtering af regnvand inden for området.

Området er valgt, da det ligger centralt i forhold til et kommende stisystem for gående og cyklister, der forbinder området til Glostrup Station og et kommende letbanestop ved Park Allé. Lige syd for området er der også en eksisterende sti til Kirkebjerg Allé. En ny daginstitution vil være i en højde, der svarer til byggeriet langs Kirkebjerg Allé og i Glostrup nord for og dermed passe ind i omgivelserne.

Placering af daginstitution i Kirkebjerg  

Udsnit fra Udviklingsplanen


Kommuneplantillæg

Området er nu udlagt til boligformål i kommuneplanen. For at det kan lade sig gøre at bruge området til offentlige formål, skal plangrundlaget ændres med et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. I den forbindelse vil vi gerne høre borgernes mening eller om der er forslag til anvendelsen og indretning af området.

Hovedspørgsmål til den kommende planlægning
I planprocessen ser Brøndby Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og forslag til:

• Hvordan kan ny bebyggelse være med til at styrke områdets karakter?
• Hvordan kan eller skal der skabes sammenhæng til de omkringliggende boligområder?
• Hvordan opnås en hensigtsmæssig grøn struktur?

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og forslag, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Høring

Høringsperioden går fra den 25. februar til den 11. marts 2019. Du kan sende idéer og forslag på mail til tf-plan@brondby.dk. Mærk din e-mail med ”Forudgående høring om område til offentlige formål i Kirkebjerg”. Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I denne forbindelse vil alle personoplysninger blive sløret, og kun adresse(r) og navn vil fremgå. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik ved at klikke her.

Planlægning
Efter høringsperioden vil kommunalbestyrelsen behandle de indkomne forslag sammen med forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslagene bliver derefter fulgt op med de nødvendige ændringer af plangrundlaget i form af kommuneplantillæg og ny lokalplan. Eventuelle ændringer i kommuneplanen og ny lokalplan bliver sendt i ny offentlig høring i overensstemmelse med planloven.

Lovgrundlag
Høringen sker efter planlovens § 23c, der siger, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde
forslag til ændringer af kommuneplanen, skal der forinden indkaldes forslag og idéer med henblik på planlægningsarbejdet.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål kan stilles til:

Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, tf-plan@brondby.dk eller tlf. 4328 2448.
Mærk din e-mail med ”Forudgående høring om område til offentlige formål i Kirkebjerg”.

Skrevet af Brøndby Kommune