Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

27.06.19

Letbaneforplads ved Søndre Ringvej/Park Allé

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 vedtaget at foretage en offentlig forudgående høring, en såkaldt §23c høring.

Kort

Dette betyder, at der herefter skal udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør en letbaneforplads ved Søndre Ringvej / Park Allé.

Åbent hus den 13. august

I den forbindelse bliver der holdt åbent hus-arrangement den 13. august 2019 kl. 17-19 i Kommunalbestyrelses-salen, Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby.

Høring af forslag

Hvis du har idéer og forslag til udformningen af forpladsen, kan du sende dem frem til den 23. august 2019 på mail: tf-byplan@brondby.dk. Det gælder udformningen af busstoppested, kys- og kør afsætningsmulighed, parkering, grønt areal, cykelparkering, LAR-løsninger, byinventaret som skraldespande, belysning, bænke og begrønning samt støjafskærmning og mulighed for stadeplads. Idéerne kan efterfølgende indgå i den kommende udarbejdelse af lokalplanen.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik ved at klikke her.

Skitse 

Baggrund

I forbindelse med etableringen af letbanestop ved krydset Sdr. Ringvej/Park Allé, skal der etableres en forplads til den kommende Kirkebjerg Station. Området, hvor der påtænkes stationsforplads, anvendes i dag til boligformål. Den ændrede anvendelse vil forudsætte ændret plangrundlag. Brøndby Kommune ønsker på den baggrund at ændre kommuneplanens rammer for planlægningen for ovennævnte areal samt udarbejde en lokalplan for forpladsen. Arealet omfatter primært de tre ejendomme Lyngtoftevej 10, 12 og 14. Kommunen ejer allerede bygning 12 og 14 og er i dialog med ejerne af nr. 10 om en overtagelse af ejendommen, evt. ved ekspropriation.

Læs mere om letbanen her

 

 

Skrevet af Planafdelingen