Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

26.06.19

Lokalplan 247 og kommuneplantillæg nr. 18 offentliggørelse

Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 19. juni 2019 endelig vedtaget lokalplan 247 for Stationsparken, samt kommuneplantillæg nr. 18

Lokalplanområde

Lokalplan 247 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=175
 
Kommuneplantillæg nr. 18 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=744

Lokalplan og kommuneplantillæg er gældende fra 3. juli 2019. 

Baggrund

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, videns baserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (fx biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.
 
Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.
 
Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og boliger.
 
Området for lokalplan 247 er nu omfattet af lokalplan 216 og 232, der udlægger området til fortrinsvis erhverv. For at der kan bygges boliger på hele lokalplanområdet, skal der derfor en ny lokalplan til der giver mulighed for boligbyggeri. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget denne lokalplan, der giver mulighed for boligbyggeri og sætter rammerne for hvordan byggeriet kan udformes. Samtidig er kommuneplanrammen ændret, så den giver mulighed for det ønskede byggeri.

Høring

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i 8 uger. I høringsperioden indkom fire høringssvar fra henholdsvis naboen mod syd (Sdr. Ringvej 33A), Hovedstadens Letbane, Miljøstyrelsen samt Glostrup Kommune. Høringssvarene har ikke afstedkommet ændringer i lokalplanen.

 Illustration

Ovenstående billede viser, hvordan lokalplanområdet kan bebygges.

Formål

Formålet med den nye Lokalplan 247 er at åbne op for, at der kan etableres ca. 600 boliger i 3-7 etager i området samt mindre butikker og publikumsorienterede erhverv mod Kirkebjerg Parkvej. Lokalplanen lever op til hovedgrebene i Udviklingsplanen for Kirkebjerg. Lokalplanen sikrer en arkitektonisk kvalitet for den fremtidige bebyggelse samt lys, luft og større grønne arealer.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, kan du klage til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at vedtage planerne. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk.
Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Skrevet af Planafdelingen