Projekt 3 – Naturmosaikken ved Naturskolen

Naturmosaikken ved Naturskolen. Marken ved Naturskolen omskabes til et naturområde med høj biodiversitet og friluftsaktiviteter for borgerne. Vi starter med at anlægge en støjvold. Herefter skal området udvikles i samarbejde med brugerne.