Lovliggørelse af byggeri

Er der ikke godkendte bygninger eller andre forhold på din ejendom, som er i strid med lovgivningen, har vi pligt til at lovliggøre disse.