Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Instrukser

Instrukser for Nygårds Plads

 

1. Administrative

1.1. Dokumentation

1.1.1. Elektronisk journal
1.1.1.2. Fraværende borger Indberetning i Nexus Anovadata
1.1.1.4. Døgnrytmeplan
1.1.1.6 MedCom
 Bilag 1 til 1.1.1.6. Kommunikation ved indlæggelse 
 Bilag 2 til 1.1.1.6. Taskekort
 Bilag 3 Tjekliste ved modtagelse og udskrivning
1.1.1.7. Vikarkoder
1.1.1.8. Billeddokumentation
1.1.1.9. Nedbrud IT og Nexus
Bilag 1 til 1.1.1.9. Liste over tilmeldte mobilnumre til KMD
1.1.3. Helhedsvurdering Funktionsvurdering Årlig gennemgang 
1.1.4. Oprettelse af instruks i ÆO
1.1.6. Sikker mail i Ældre og Omsorg
 Bilag til 1.1.6. Sikker mail
1.1.7. Instruks Sundhedsfaglig dokumentation

1.2. Utilsigtede hændelser

1.2.1. UTH instruks
 Bilag 1 til 1.2.1. Vejledning til elektronisk rapportering af UTH 
 Bilag 2 til 1.2.1. Metodekatalog patientsikkerhed 2019

1.3. Indflytning og visitation

1.3.1. Indflytning modtagelse af ny beboer
 Bilag 1 til 1.3.1. Tidsforbrug ved indflytning NP
1.3.2. Ind-ud og ændringer Care og Anovadata
1.3.3. Ansøgning om plejebolig til medflyttende ægtefælle
1.3.4. Visitering af hjælp til ægtefælle eller partner
1.3.5. Daghjemsplads og dagcenterplads i ÆØ
1.3.6. Kørsel til dagcenter Oasen
1.3.7. Midlertidig plads i almindelig bolig eller i bolig i et demensafsnit 
1.3.8. Fritagelse for Digital post

1.4. Personaleadministration

1.4.1. Ansættelse og fratrædelse
 Bilag 1 til 1.4.1. Tjekliste ved ansættelse leder og adm
 Bilag 2 til 1.4.1. Tjekliste ved ophør leder og adm
1.4.2. Nye medarbejder - introduktion
 Bilag til 1.4.2. Tjekliste nye medarbejdere 
1.4.3. Vikarer og timelønnede i plejen - introduktion
 Bilag til 1.4.3. Vikarpjece afdeling 1, 2 og 3 
 Bilag til 1.4.3. Vikarpjece Flex
1.4.4. Personaleafløsning i anden afdeling
1.4.5. Vikar til plejen - retningslinjer for indkaldelse
1.4.6. Bestilling af vikar i Vikarkorpset
 Bilag 1 til 1.4.6. Mødesteder og uniformer
 Bilag 2 til 1.4.6. Eksterne vikarbureauer
1.4.7. FEA vagter
 Bilag 1 til 1.4.7. Mødesteder og uniformer
 Bilag 2 til 1.4.7. Tilmeldingsskema til FEA vagter
1.4.8. Bestilling af fast vagt
1.4.9. Vold og trusler - forebyggelse og håndtering 
1.4.10. Fraværsregistrering i Vagtplan

1.5. Værdier og økonomi

1.5.1.  Fuldmagter til pensionstræk ifht. Udbetaling Danmark
1.5.2.  Værdihåndtering poser til Nokas
1.5.3.  Lån af købekort
1.5.4.  Køkkenkasse
1.5.5.  Web-betaling
1.5.6.  Business Online
1.5.7.  Tyveri og ødelæggelse af udendørs inventar og sikring
1.5.8.  Indkøb og kontering af ydelser
1.5.9.  Tyveri, indbrud fra bolig, eller fra fællesarealerne på centret
1.5.10. Beboerkørsel og taxa til tjenstlig formål

1.6. Bussen

1.6.1. Fælles bus - anveldelse
 Bilag Kørselsblanket ekstern afregning
 Bilag Kørselsblanket intern afregning

1.7. Lovinformation

1.7.1. Håndtering af klagesager i Ældre og Omsorg 

1.8.Tolkebistand

1.8.1. Tolkebistand 

2. Fælles

2.1. Diverse

2.1.1.  Hjertestarter
2.1.3  Forplejning til møder - bestilling
2.1.5. Rydning af bolig
 Bilag Rydningserklæring
2.1.6.  Stikuheld
2.1.7.  Gudstjeneste og samarbejde med Nygårds Kirken
2.1.8.  Eftersøges - beboer der er gået uden aftale
2.1.9.  Ældresang i Nygårds Kirken
2.1.10. Opgaver til Serviceafdelingen

2.2. Beboernes retsindstilling og samtykke

2.2.2. Instruks - samtykke - personoplysninger og pleje og behandling

 

2.3. Hygiejniske principper

2.3.1. Hygiejniske principper og værnemidler
2.3.1.1. Arbejdsdragt
2.3.1.2. Håndhygiejne
2.3.1.3. Værnemidler
 Bilag 1 Afkrydsningsskema
2.3.1.4. Supplerende hygiejniske forholdsregler Planlægning
2.3.1.5. Vasketøj - Håndtering

2.3.2. Håndtering af smitsomme sygdomme
2.3.2.1. Håndtering af smitsomme sygdomme i ekstraordinære situationer
 Bilag 1 Afkrydsningsskema
2.3.2.2. Smitsom diarre / Norovirus
 Bilag 1 Afkrydsningsskema
2.3.2.3. Clostridium Difficile Associeret Diarre
 Bilag 1 Afkrydsningsskema
 Bilag 2 Vejledning til borgere

2.3.3. Håndtering af resistente mikroorganismer
2.3.3.1. MRSA Ældrecentre og midlertidige pladser
 Bilag 1 Afkrydsningsskema
 Bilag 2 MRSA Patientinformationsmateriale
2.3.3.2. Multiresistente bakterier VRE og ESBL
 Bilag 1 Multiresistente bakterier - Flowchart
 Bilag 2 MRSA Patientinformationsmateriale
2.3.3.3. Multiresistente bakterier CPO og CPE

2.3.4. Håndtering af skadedyr

2.3.4.1. Væggelus
4.2.4.2. Fnat

2.3.5. Fødevarehygiejne
2.3.5.1. Tilbagetrækning af fødevarer
2.3.5.2. Fødevaresikkerhed GAG Listeria
2.3.5.3. Listeriaprøver prøveafsendelse
2.3.5.4. Fødevaresikkerhed handskebrug

2.4. Beboerkonferencer

2.4.1. Beboerkonferencer (BBK)

2.5. Flexpladser

2.5.1. Flexpladser
 Bilag til 2.5.1.
2.5.2. Modtagelse og udskrivning Flexplads
 Bilag 1 til 2.5.2. Tjekliste ved modtagelse og udskrivning

2.6. Udlån af lokaler

2.6.1. Udlån af lokaler til beboerne
2.6.2. Mødelokaler - brug/bestilling

2.7. Hverdagstræning

2.7.1. Hverdagstræning Ældrecentrene
 Bilag 1 til 2.7.1. Motivationsguide
 

2.8. Cytostatika

2.8.1. Forholdsregler ved pleje af beboere i behandling


2.9. Logopædisk specialundervisning

2.9.1. Rekvirering logopædisk specialundervisning til borgere

2.10. Mors

2.10.1. Mors
Bilag 1-3 til 2.10.1. - Tjekliste til instruks mors
Bilag 4 til 2.10.1. -  Praktiske oplysninger ifbm dødsfald
Bilag 5 til 2.10.1. - Mors vejledning

3. Ernæring og rengøring

3.1. Rengøring og praktiske opgaver i boligerne

3.1.2. Rengøring og daglige opgaver i ældre- og plejeboliger
3.1.3. Rengøring og tøjvask Flexpladser 

3.2. Håndtering og opbevaring af madvarer

3.2.2. Madvarer - håndtering og opbevaring i køleskab og fryser
3.2.3. Egenkontrol - Vejledning og egenkontrol i afdelingskøkkenerne

3.3. Ernæring

3.3.1. Ernæringstilskud
3.3.2. Sondeernæring
 Bilag 1 til 3.3.2. Sondeernæring - Den grønne recept
3.3.3. Ernæring Tidlig indsats
 Bilag 1 til 3.3.3. Kostregistrering
 Bilag 2 til 3.3.3. Kostscreening spørgeguide
 Bilag 3 til 3.3.3. Kostplan
 Bilag 4 til 3.3.3. Vægttab i procent
 Bilag 5 til 3.3.3. BMI
 Bilag 6 til 3.3.3. Dysfagi 

4. Plejen

4.1. Diverse

4.1.1. Sygeplejeydelser til ældrecentrene fra hjemmeplejen 
4.1.3. Hjemmeplejen og centrene samarbejde 
4.1.5. Arbejdstøj
 Bilag 1 til 4.1.5. Beklædningsaftale Berendsen
4.1.6.  Linnedbestilling 
4.1.10 Borger uden netværk - samarbejdsaftale

4.2. Hjælpemidler

4.2.1. Rekvirering af hjælpemidler på Ældrecentret Nygårds Plads
 Bilag 1 til 4.2.1. katalog over fast inventar og APV-hjælpemidler
 Bilag 2 til 4.2.1. Katalog småhjælpemidler til hverdagstræning
 Bilag 3 til 4.2.1. Tjek af standardmadrasser
 Bilag 4 til 4.2.1. Rengøring af hjælpemidler
 Bilag 5 til 4.2.1. Katalog over trykaflastende foranstaltninger i kørestol og seng
4.2.2. GPS / Micro-tracker, som hjælpemiddel til beboere med erhvervet og fremadskridende mental svækkelse
4.2.3. Dement Alarm Nordic Life Care
4.2.4. Instruks for rekvirering af diabetes testmaterialer, kanyler og BS måleapparater til borgere u. bevilling fra Visitationen
 Bilag 1 til 4.2.4. Katalog over DM testmaterialer udbud marts 15
 Bilag 2 til 4.2.4. Injektionsskema
4.2.6. Alarm og pejleudstyr
 Bilag til 4.2.6. Katalog Alarm og pejleudstyr 

4.3. Medicin

4.3.1. Adrenalin injektion i tilfælde af akut allergisk shock
 Bilag 1 til 4.3.1. Behandling adrenalin
4.3.2. Medicinhåndtering incl. bilag 1 (Medicinhåndtering) og bilag 2 (Tjekliste ved modtagelse af medicin fra apoteket
 Bilag 2 til 4.3.2. Sundhedsstyrelsens "Korrekt håndtering af medicin - et værktøj for plejehjem hjemmeplejen og bosteder" 2011
 Bilag 3 til 4.3.2. Korrekt håndtering af medicin stps 2019
 Bilag 4 til 4.3.2. Borger Pårørende medicinhåndtering 2019
 Bilag 5 til 4.3.2. Kvindekrop
 Bilag 6 til 4.3.2. Mandekrop
 Bilag 7 til 4.3.2. Tjekliste medicinadministration - givning
 Bilag 8 til 4.3.2. Elever og studerende
 Bilag 9 til 4.3.2. Injektionsskema Insulin mave
4.3.3. Medicinlevering mellem Brøndbyøster apotek og ældrecentret
4.3.4. Journalaudit og stikprøvekontrol medicinområdet
 Bilag til 4.3.4. Medicinkontrol intern tjekskema
4.3.5. Afhentning af medicin
4.3.6. Dosisdispenseret medicin på ældrecentrene
4.3.7. Medicingennemgang
 Bilag til 4.3.7. Aftaleskema medicingennemgang
4.3.8. Instruks FMK-håndtering af medicindata

4.4. Hud- og sårpleje

4.4.1. Hud- og sårpleje
4.4.2. Akutte sår
 Bilag 1 og 2 Hudafskrabning, vabler, næseblod
4.4.3. Telemedicin sår - kriterier for borgere
 Bilag 1 Arbejdsbeskrivelse
 Bilag 2 Flowchart
 Bilag 3 Informationsfolder til borger
 Bilag 4 Procedure for pulsmåling før sårbehandling
 Bilag 5 Samarbejdsaftale med BBH
 Bilag 6 Vejledning for billeder
4.4.4. Sårbehandling - kriterier for NPWT
4.4.5. Diabetiske fodsår
 

4.5. Inkontinens

4.5.1. Kateter af demeure - KAD

4.6. Terminal pleje

4.6.1. Terminal palliativ indsats - god klinisk praksis
 Bilag 1 til 4.6.1. En god afslutning på livet
 Bilag 2 til 4.6.1. FAQ læger om fravalg af livsforlængende behandling
 Bilag 3 til 4.6.1. Tryghedskassen, receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK
4.6.2. Vågetjenesten - samarbejde
 Bilag 1 til 4.6.2. Vågetjenesten plakat Brøndby
 Bilag 2 til 4.6.2. Pixifolder Brøndby

4.7. Samarbejdet med Ældrepsykiatrisk Team

4.7.1. Samarbejde mellem ældrecentrene og Ældrepsykiatrisk Team
 Bilag 1 til 4.7.1. Forberedelsesskema til 1. samtale
 Bilag 2 til 4.7.1. Forberedelsesskema til opfølgende besøg

4.8. Diabetes

4.8.1. Blodsukkermåling efter rammedelegation
 Bilag 1 til 4.8.1. Rammedelegation

4.9. Demens

4.9.1. Forløbskoordination demens på ældrecentrene
 Bilag 1 til 4.9.1. Forløbsprogram skema
4.9.2. Sansning sensualitet og seksualitet
4.9.3. Etablering af værgemål i Brøndby Kommune
4.9.4. Indberetning og ansøgning om magtanvendelse 
 Bilag 1 til 4.9.4. Magtanvendelse Fagpersoner
 Bilag 2 til 4.9.4. Magtanvendelse Myndighedspersoner
 Bilag 3 til 4.9.4. Magtanvendelse Pårørende
4.9.5. Beboerkonferencer (BBK)

4.10. Forflytning

4.10.1. Forflytningspolitik
 Bilag 1 til 4.10.1. Funktionsbeskrivelse forflytningskonsulent
 Bilag 2 til 4.10.1. Funktionsbeskrivelse forflytningsvejleder
 Bilag 3 til 4.10.1. Årshjul netværksmøder 2019
4.10.2 Forflytningsplaner
 Bilag 1 til 4.10.2. Retningslinje for soloforflytning
4.10.3. Hjælp til at komme op efter fald
4.10.4. Instruks for brug af lift til personforflytning
4.10.5 Principper for forflytning

4.11. Tidlig indsats

4.11.1. Opfølgende hjemmebesøg
4.11.2 Opsøgende hjemmebesøg
4.11.3 Tidlig indsats centrene
 Bilag 1 til 4.11.3. Inspiration til triagering
 Bilag 2 til 4.11.3. Opgavevaretagelse Rød Gul Grøn

4.12 Samarbejde med KOL sygeplejersken

4.12.1. KOL-sygeplejerske

4.13. Udskrivelse fra hospital

4.13.1. Tjekliste ved modtagelse og udskrivning

4.14. Urinvejsinfektion

4.14.1. Håndtering af urinvejsinfektioner
 Bilag 1 til 4.14.1. Folder til social- og sundhedsassistenter om urinvejsinfektioner
 Bilag 2 til 4.14.1. Nytænkning har fået bugt med UVI
4.14.2. Håndtering af urinprøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
   Bilag 1 til 4.14.2. Aftale med vagtstuen Rådhuset om afhentning af prøver
   Bilag 2 til 4.14.2. Folder til social- og sundhedsassistenter om urinvejsinfektioner

4.15. NADA

4.15.1. Vejledning vedr. NADA

4.16. Akutte hændelser og samarbejder med Akutteamet

4.16.1. Akutte hændelser4.16.2. Kontakt til Akutteam Brøndby-Hvidovre  Bilag 1 til 4.16.2. Samarbejdsaftale vedr. kommunale akutfunktioner

4.17. Brug af frivillige - ledsagelse

4.17.1. Ledsagelse af beboere til hospital, læge- tandlægebesøg m.v.


Nød og brand

Elektronisk låsesystem
Personalets forholdsregler i tilfælde af brand
Ved brand – telefonliste over personale
Indbrud og tyveri
Strømsvigt
Svigt af automatiske døre
Fejl på (nedrullede) røggardiner i spisestuer
Utætte vandrør/toilet/varme/radiator
Transport til skadestue
Håndværkerliste
Krisehjælp
Ignis et Aqua’s løftehold
Instruks vedr. istapper
TAXA Kørsel
Kommunens beredskab (Kommunevagten)

 

Skabeloner til registrering

Registreringsskema
Væskeskema
Injektionsskema - Insulin - mave og ben
 

 

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for Nygårds Plads

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på nyt fra denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for Nygårds Plads.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data