Zanazanian, Hajg


Hajg Zanazanian er medlem af følgende udvalg:

Kommunalbestyrelsen 1. viceborgmester
Børn- og Ungeudvalget Formand
§ 17, stk. 4-udvalg - valg af medlemmer Menigt medlem
Kulturudvalget Menigt medlem
Social- og Sundhedsudvalget Menigt medlem
Vestbad I/S Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Suppleant
KL - Repræsentantskabet Suppleant
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede Suppleant
Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds Suppleant
Ungdomsskolebestyrelsen Suppleant

Hop til liste over udvalg

Hop til index over personer


Brøndby Kommune - Rådhuset - 2605 Brøndby