Aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere

Daghjem og dagcentre

Dagcenter til hjemmeboende borgere


Dagcentret Oasen
Ældrecentret Nygårds Plads
Nygårds Plads 30
43 28 27 66

Dagcentret er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der har behov for lettere hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag.

Der er 5 dagcenterpladser dagligt på alle hverdage i dagcentret. Borgere kan visiteres til en dagcenterplads max 2 dage pr. uge.

Borgeren tilbydes samvær med andre dagcentergæster samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde.

Daghjem

Daghjemmet
Ældrecentret Æblehaven
Guldborgvej 6
24 66 29 92 eller 24 66 28 41

Daghjemmet er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der enten selv har behov for hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag, eller som har en ægtefælle der har behov for aflastning.

Der er 25 daghjemspladser dagligt på alle hverdage. Der er en individuel faglig vurdering fra personalet hvor mange dage om ugen den enkelte borger kan få plads i daghjemmet, men det kan variere fra 1 dag om ugen til 5 dage om ugen.

Borgeren tilbydes samvær med andre daghjemsbrugere, samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde, og ture ud af huset.

 

Visitation

Hvis du ønsker en plads i Dagcentret eller Daghjemmet, og har du i forvejen kontakt med hjemmesygeplejen, så tag kontakten herigennem, ellers kontakt Visitationen på nummer 43 28 28 28. Det er Visitationen der indstiller til et ophold på Dagcenter eller Daghjem og borgere på ventelisten bliver prioriteret efter, hvor behovet er størst. Du kan se kvalitetsstandarderne for Dagcentret og Daghjemmet i højre side.

Skrevet af Brøndby Kommune