Bolig

Andre tilbud

Her finder du andre bo- og aktivitetstilbud til ældre i Brøndby

Flexpladser

er til dig, som har et akut behov for pleje og hjælp i døgndrift, indtil anden løsning er fundet.
Flexpladserne kan bruges som akutpladser, ventepladser, aflastningspladser og observationspladser.
Akutpladser er til de borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig, - f.eks. hvis den raske ægtefælle/pårørende - som normalt passer borgeren - er indlagt. Man kan højest være på en akutplads i 10 dage, så skal anden løsning findes.
Ventepladser er til de borgere, som allerede er godkendt til en plejebolig af kommunen, men som bliver udskrevet fra hospitalet, og ikke kan være i eget hjem længere.
Aflastningspladser er til de borgere, som normalt passes af en ægtefælle/pårørende, men hvor denne er på ferie, højskoleophold og lign.
Observationspladser er til de borgere, som måske er blevet udskrevet fra hospitalet, og hvor man er i tvivl omkring, om borgeren trods f.eks. genoptræning kan blive så god igen, at borgeren kan komme tilbage og bo i eget hjem igen.


Dagcenter

er til dig som bor i eget hjem, men som har behov for lettere hjælp, støtte og aflastning i hverdagen.

Dagcentret Oasen 

Ældrecentret Nygårds Plads
Nygårds Plads 30
43 28 27 66

 
Der er 5 dagcenterpladser dagligt på alle hverdage i dagcentret. Borgere kan visiteres til en dagcenterplads max 2 dage pr. uge.
 
Borgeren tilbydes samvær med andre dagcentergæster samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde.

Daghjem

Daghjemmet
Ældrecentret Æblehaven
Guldborgvej 6
43 28 38 74

Daghjemmet er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der enten selv har behov for hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag, eller som har en ægtefælle der har behov for aflastning.

Der er 25 daghjempladser dagligt på alle hverdage. Der er en individuel faglig vurdering fra personalet hvor mange dage om ugen den enkelte borger kan få plads i daghjemmet, men det kan variere fra 1 dag om ugen til 5 dage om ugen. 

Borgeren tilbydes samvær med andre daghjemsbrugere, samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde, og ture ud af huset.  

Visitation

Hvis du ønsker en plads i Dagcentret eller Daghjemmet, og har du i forvejen kontakt med hjemmesygeplejen, så tag kontakten herigennem, ellers kontakt Visitationen på nummer 43 28 28 28.Det er Visitationen der indstiller til et ophold på Dagcenter eller Daghjem og borgere på ventelisten bliver prioriteret efter, hvor behovet er størst.Du kan se kvalitetsstandarderne for Dagcentret og Daghjemmet i højre side.


Boenheden

 

Hjemmeplejen

 

Træningscenter

 

Genoptræning

 

Cafeer

Skrevet af Brøndby Kommune