Bolig

Boligtyper til ældre borgere

I Brøndby Kommune har vi flere typer boliger for ældre borgere, som dækker forskellige behov.

Ældreboliger

Ældrebolig er til dig, som kan have svært ved at blive boende i eget hjem, grundet gangbesvær, sygdom osv., men som stadig godt kan have sin egen lejlighed.
Brøndby Kommune har ældreboliger i Glentemosen i Brøndbyvester, samt i Bøgelunden i Brøndby Strand.

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du have behov for punktvis fysisk og/eller psykisk omsorg og pleje, som trods øvrige foranstaltninger ikke kan lade sig gøre i nuværende bolig.
Beboere i ældreboliger visiteres til hjemmehjælp efter kommunens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v.

Pleje og omsorg

Der er ikke fast personale i ældreboligerne, men hjemmeplejens plejepersonale og sygeplejeteams er tilknyttet beboerne.

Plejeboliger

Plejeboliger er til dig, som ikke længere kan blive i eget hjem, grundet massivt plejebehov/behov for døgnpleje.
Brøndby Kommune har plejeboliger i vores 3 ældrecentre:
Gildhøjhjemmet i Brøndbyvester,
Nygårds Plads i Brøndbyøster
& Æblehaven i Brøndby Strand.

Se ældrecentrenes hjemmesider i boksen til højre på siden

Pleje og omsorg

Der er fast personale hele døgnet på ældrecentrene, til at hjælpe beboerne. 

Flexpladser

I Brøndby Kommune har vi 23 flexpladser, som alle er placeret i ældrecentret Nygårds Plads i Brøndbyøster.
Disse pladser dækker over:

- Akutpladser
- Aflastningspladser
- Observationspladser
- Ventepladser

Se evt. mere under "Andre tilbud".

Skrevet af Brøndby Kommune