Ældre

Demens

Læs om Brøndby Kommunes tilbud til borgere med demens og pårørende til et familiemedlem med demens.

Brøndby har tre demenskonsulenter til hjemmeboende borgere og en demenskonsulent på hvert af de tre ældrecentre. Demenskonsulenterne er alle sundhedsfagligt uddannede og har specialuddannelse i demenssygdomme, pleje, behandling, rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenterne kan kontaktes af borgere, pårørende eller samarbejdspartnere.

Demenskonsulenterne tilbyder

  • støtte til dig og dine nærmeste pårørende gennem hele sygdomsforløbet med samtaler og besøg
  • oplysning og undervisning om demens
  • orientering om aktiviteter og samvær
  • orientering om aflastningsophold
  • vejledning om boligvalg
  • vejledning om hjælpemidler
  • rådgivning om fuldmagt og værgemål
  • kurser og støttegrupper for pårørende
  • at være bindeled til andre faggrupper om hjemmehjælp, træning, økonomi m.m.
  • tæt samarbejde med personale på ældrecenter, dagcenter og daghjem.

Kontaktpersoner

For borgere, der bor på ældrecentret Gildhøjhjemmet, Brøndbyvester

Demenskonsulent Karen Liselotte Jeppesen, telefon 24 76 94 51 man - fre kl. 08.30 - 09.30

For borgere, der bor på ældrecentret Æblehaven, Brøndby Strand

Demenskonsulent Jane Meinert, telefon 29 29 96 23 - træffes bedst torsdag kl. 9-10

For borgere, der bor på ældrecentret Nygårds Plads, Brøndbyøster

Demenskonsulent Camilla Lysdal, telefon 51 71 46 36. 

For øvrige borgere

Demenskonsulent Trine Mattrup, tlf.: 43 28 26 08 - træffes mandag-fredag kl. 08.30-09.30
Demenskonsulent Tina Fischer, tlf.: 43 28 27 07 - træffes mandag-torsdag kl. 08.30-09.30
Demenskonsulent Julie G. Martens, tlf.: 43 28 27 87 - træffes mandag-fredag kl. 08.30-09.30

 

Oplysninger til behandlere

Se oversigt over kommunale kontakter samt nyhedsbreve til praktiserende læger

Skrevet af Brøndby Kommune
Demenskatalog

Demenskatalog

Tilbud og aktiviteter til demensramte og pårørende i Brøndby.