Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Hjælp og pleje

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende besøg er et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Tilbuddet bliver givet pr. brev en gang årligt. Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg, er at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre mennesker. Du behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøget.

Besøget er primært tænkt som en mulighed for at forebygge at problemer opstår. Det sker gennem råd og vejledning i den aktuelle situation, men også videre frem i livet. 

Samtalen under besøget vil tage udgangspunkt i eventuelle emner/spørgsmål fra dig, og kan også handle om information til dig om nye tiltag for ældre i kommunen.

Samtaleemner kunne være:
  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre 
  • Aktuelle emner der optager dig i dagligdagen 
  • Bevarelse/styrkelse af et godt helbred 
  • Mulighed for at genvinde tabte færdigheder 
  • Sikkerhed i bolig og nærmiljø 
  • Boligskift eller ej ? nu eller senere ? 
  • Medvirke til løsning af praktiske problemer i hverdagen

Hjemmebesøget varetages af en sundhedsfaglig person, som er sygeplejerske fra ældre/omsorg og hører til hjemmeplejen i Brøndby Kommune.

Tilbuddet bliver givet pr. brev en gang årligt. Dog undtaget ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet. 
Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune, som noget nyt fra 1. juli 2019, tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
og ForebyggendeSygeplejerske
Skrevet af ForebyggendeSygeplejerske

Lovgivning

Bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg bliver fastsat i Serviceloven § 79a.