Hjælp og pleje

Hverdagstræning

Hverdagstræning – hjælp til selvhjælp – er træning i hverdagens gøremål. Hverdagstræningen har som fokus at støtte dig til at være aktiv, så du kan klare de fleste daglige opgaver bedst muligt.

Hverdagstræning – hjælp til selvhjælp – er træning i hverdagens gøremål. Hverdagstræningen har som fokus at støtte dig til at være aktiv, så du kan klare de fleste daglige opgaver bedst muligt. Hverdagstræning er et fast tilbud til dig, der har eller søger hjemmeplejeydelser eller bor på et af vores plejecentre.

Hverdagstræningen tilrettelægges sammen med dig, således at hjælp og støtte til enhver tid ydes med udgangspunkt i dine ressourcer. Du vil selvfølgelig fortsat få hjælp til det, du ikke kan klare. Ved at være aktiv styrkes og fastholdes dine fysiske, sociale og intellektuelle evner og du kan fortsat selv bestemme og styre din dagligdag. Gennem netop oplevelsen af selvstændighed og selvbestemmelse øges livskvaliteten for langt de fleste mennesker.

Sådan får du hjælp til selvhjælp

Du skal tage kontakt med kommunens visitatorer, se her.

Se mere om projekt Hverdagstræning (mest for professionelle)

Skrevet af Brøndby Kommune