Hjælp og pleje

Omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer

Brøndby Kommunale Tandpleje har egen hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hvis du vil...

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet
Skrevet af Brøndby Kommune