Sygdom

Akutteam Brøndby-Hvidovre

Akutteam Brøndby-Hvidovre er et team af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akutsygepleje, der let kan rykke ud til borgerne i Brøndby og Hvidovre og give en tryg og faglig forsvarlig behandling i eget hjem. På den måde undgår man som borger uhensigtsmæssige og unødvendige hospitalsindlæggelser.

Akutteam Brøndby-Hvidovre er en selvstændig enhed under Brøndby og Hvidovre Kommunes ældreområder. Akutteamet blev oprettet i 2018, som et samarbejde mellem Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder tæt sammen med:

 • Hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre
 • Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre
 • Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre
 • Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre
 • Visitationen i Brøndby og Hvidovre
 • Praktiserende læger
 • 1813
 • Hospitalet

Akutteam Brøndby-Hvidovre varetager specialiserede sygeplejefaglige opgaver og formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage borgere fra sygehuset til færdig behandling i eget hjem.

Download akutteamets folder

Til kommunernes fagpersonale

Akutteamet er et udekørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune.

Ved behov for en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af:

Praktiserende læger, 1813, hospitalet og kommunernes fagpersonale i hhv. hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre, Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre, Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre, Visitationen i Brøndby og Hvidovre og Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre.

Lidt om hvad Akutteamet laver

Akutteamet kører ud til patienter og borgere som har brug for en objektiv klinisk vurdering. Herunder måling af vitale parametre – TOBS og sekundær måling af diagnostiske analyser, som udføres efter ordination fra den ansvarlige læge.

 • Supervision – vejledning og sparring ved personligt fremmøde eller via telefon
 • Akutteamet tilbyder undervisning i systematisk klinisk vurdering – Sikker Mundtlig kommunikation (ISBAR) og basal genoplivning
 • Akutte bed-side blodprøver.
 • Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder smertebehandling
 • Akutteamet kan være behjælpelig ved afvigelser, nyopstartede problematikker i forbindelse med pareneteral ernæring, ernæringssonder og urinkatetre.
 • Inhalationsbehandling
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning.

Akutteamet modtager i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, ældrecentre, plejecentre, flexpladser og midlertidige døgnpladser patienter fra sygehuset til:

 • Subcutan/Intravenøs væske og medicinadministration.
 • Smertebehandling varetages i alle former for katetre ( f.eks. subcutane kanyler, PVK - Epidural, CVK – Port a Cath)

Vi tager alle patienter, der har adresse i Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Instrukser for Akutteam Brøndby-Hvidovre

Se instrukserne for Akutteam Brøndby-Hvidovre her

Til praktiserende læger

Akutteamet er et udekørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune.

Ved behov for en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af:

Praktiserende læger, 1813, hospitalet og kommunernes fagpersonale i hhv. hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre, Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre, Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre, Visitationen i Brøndby og Hvidovre og Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre.

Lidt om hvad Akutteamet laver

Akutteamet kører ud til patienter og borgere som har brug for en objektiv klinisk vurdering. Herunder måling af vitale parametre – TOBS og sekundær måling af diagnostiske analyser, som udføres efter ordination fra den ansvarlige læge.

 • Supervision – vejledning og sparring ved personligt fremmøde eller via telefon
 • Akutteamet tilbyder undervisning i systematisk klinisk vurdering – Sikker Mundtlig kommunikation (ISBAR) og basal genoplivning
 • Akutte bed-side blodprøver.
 • Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder smertebehandling
 • Akutteamet kan være behjælpelig ved afvigelser, nyopstartede problematikker i forbindelse med pareneteral ernæring, ernæringssonder og urinkatetre.
 • Inhalationsbehandling
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning.

Akutteamet modtager i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, ældrecentre, plejecentre, flexpladser og midlertidige døgnpladser patienter fra sygehuset til:

 • Subcutan/Intravenøs væske og medicinadministration.
 • Smertebehandling varetages i alle former for katetre ( f.eks. subcutane kanyler, PVK - Epidural, CVK – Port a Cath)

Vi tager alle patienter, der har adresse i Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Til 1813

Akutteamet er et udekørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune.

Ved behov for en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af:

Praktiserende læger, 1813, hospitalet og kommunernes fagpersonale i hhv. hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre, Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre, Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre, Visitationen i Brøndby og Hvidovre og Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre.

Lidt om hvad Akutteamet laver

Akutteamet kører ud til patienter og borgere som har brug for en objektiv klinisk vurdering. Herunder måling af vitale parametre – TOBS og sekundær måling af diagnostiske analyser, som udføres efter ordination fra den ansvarlige læge.

 • Supervision – vejledning og sparring ved personligt fremmøde eller via telefon
 • Akutteamet tilbyder undervisning i systematisk klinisk vurdering – Sikker Mundtlig kommunikation (ISBAR) og basal genoplivning
 • Akutte bed-side blodprøver.
 • Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder smertebehandling
 • Akutteamet kan være behjælpelig ved afvigelser, nyopstartede problematikker i forbindelse med pareneteral ernæring, ernæringssonder og urinkatetre.
 • Inhalationsbehandling
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning.

Akutteamet modtager i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, ældrecentre, plejecentre, flexpladser og midlertidige døgnpladser patienter fra sygehuset til:

 • Subcutan/Intravenøs væske og medicinadministration.
 • Smertebehandling varetages i alle former for katetre ( f.eks. subcutane kanyler, PVK - Epidural, CVK – Port a Cath)

Vi tager alle patienter, der har adresse i Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser. 

 

Til hospitalet

Akutteamet er et udekørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune.

Ved behov for en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af:

Praktiserende læger, 1813, hospitalet og kommunernes fagpersonale i hhv. hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre, Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre, Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre, Visitationen i Brøndby og Hvidovre og Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre.

Lidt om hvad Akutteamet laver

Akutteamet kører ud til patienter og borgere som har brug for en objektiv klinisk vurdering. Herunder måling af vitale parametre – TOBS og sekundær måling af diagnostiske analyser, som udføres efter ordination fra den ansvarlige læge.

 • Supervision – vejledning og sparring ved personligt fremmøde eller via telefon
 • Akutteamet tilbyder undervisning i systematisk klinisk vurdering – Sikker Mundtlig kommunikation (ISBAR) og basal genoplivning
 • Akutte bed-side blodprøver.
 • Subcutan og intramuskulær medicinadministration, herunder smertebehandling
 • Akutteamet kan være behjælpelig ved afvigelser, nyopstartede problematikker i forbindelse med pareneteral ernæring, ernæringssonder og urinkatetre.
 • Inhalationsbehandling
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse, herunder podning og urindyrkning.

Akutteamet modtager i tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, ældrecentre, plejecentre, flexpladser og midlertidige døgnpladser patienter fra sygehuset til:

 • Subcutan/Intravenøs væske og medicinadministration.
 • Smertebehandling varetages i alle former for katetre ( f.eks. subcutane kanyler, PVK - Epidural, CVK – Port a Cath)

Vi tager alle patienter, der har adresse i Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Til borgere

Som borger kan du ikke selv tilkalde Akutteamet. Du skal henvises af fx hospitalet, egen læge eller hjemmesygeplejen.

Akutteamet er et udkørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune. Akutteamets sygeplejersker arbejder tæt sammen med den eksisterende hjemmesygepleje og hjemmepleje.

Vi kan f.eks.

 • Tage blodprøver
 • Ved komplikationer, skifte kateter eller sonde
 • Lægge et drop med antibiotika eller væske
 • Give sundhedsfaglige råd og vejledning

Målet er, at du som borger i særlige tilfælde kan modtage specialiseret behandling i hjemmet, og at du så vidt muligt kan undgå indlæggelse og genindlæggelse på hospitalet.

Vi arbejder også for, at du oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sektorer.

Som borger kan du ikke selv tilkalde Akutteamet. Ønsker du at blive henvist, eller har du akut behov for hjælp i eget hjem kan kontakte din hjemkommune.

Om Akutteam Brøndby-Hvidovre

Akutteam Brøndby-Hvidovre er et team af sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor akutsygepleje, der let kan rykke ud til borgerne i Brøndby og Hvidovre og give en tryg og faglig forsvarlig behandling i eget hjem. På den måde undgår man som borger uhensigtsmæssige og unødvendige hospitalsindlæggelser.

Akutteam Brøndby-Hvidovre er en selvstændig enhed under Brøndby og Hvidovre Kommunes ældreområder. Akutteamet blev oprettet i 2018, som et samarbejde mellem Brøndby og Hvidovre Kommune.

Akutteamet arbejder tæt sammen med

 • Hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre
 • Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre
 • Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre
 • Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre
 • Visitationen i Brøndby og Hvidovre
 • Praktiserende læger
 • 1813
 • Hospitalet

Akutteam Brøndby-Hvidovre varetager specialiserede sygeplejefaglige opgaver og formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage borgere fra sygehuset til færdig behandling i eget hjem.

Kontakt

Akutteamet er et udekørende team af specialiserede sygeplejersker, der arbejder på tværs af Brøndby og Hvidovre Kommune.

Ved behov for en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af:

Praktiserende læger, 1813, hospitalet og kommunernes fagpersonale i hhv. hjemmesygeplejen Brøndby /Sygeplejen Hvidovre, Ældrecentre Brøndby/Plejecentre Hvidovre, Flexpladser Brøndby/ Midlertidige døgnpladser Hvidovre, Visitationen i Brøndby og Hvidovre og Sundhedscentre i Brøndby og Hvidovre.

akutteam@brondby.dk

Nygårds Plads 20 – 2605 Brøndby

Daglig leder af Akutteamet:

Bjørn Lindvang Lassen
Mobil: 21 58 77 68  

Kontakt for borgere

Som borger kan du ikke selv tilkalde Akutteamet. Ønsker du at blive henvist, eller har du akut behov for hjælp i eget hjem kan kontakte din hjemkommune.

 

Skrevet af Brøndby Kommune