Træning og bevægelse

Genoptræning og vedligeholdende træning

Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket pga. sygdom

Hvis du vil...

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning. Du kan få genoptræning på Træningscenter Brøndby, hvis du har været indlagt på hospitalet, og har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Du vil blive kontaktet af Træningscenter Brøndby inden for 3-4 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen, og du kan forvente opstart senest 7 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen, med  mindre andet er angivet. Hvis du ikke har mulighed for at møde op til tilbudte opstart, vil du få tilbudt en anden tid hurtigst muligt.

Genoptræning i forbindelse med visse diagnoser er omfattet af et tværkommunalt samarbejde mellem Brøndby, Albertslund og Glostrup. Derfor foregår genoptræningen i nogle tilfælde på træningscentrene i Albertslund eller Glostrup, selvom du bor i Brøndby.

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon 4328 2173

  

Genoptræningscentret, Albertslund
Skolegangen 1, 1. sal
2620 Albertslund
Telefon 4368 7820 

 

Træningscentret, Glostrup
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup
Telefon 4346 8500

 

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Træning ved sygdom og svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset. 

Kontakt visitationen på tlf. 43 28 28 28 fra mandag til fredag fra kl. 9.00-10.00.

Du kan ligeledes få din egen læge, speciallæge eller hjemmepleje til at kontakte visitationen med henblik på genoptræning efter Servicelovens §86. Men det er langt det mest informative for alle parter, hvis du som borger selv taler direkte med visitator.

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
og Træningscenter Brøndby
Skrevet af Træningscenter Brøndby
Træningscentrets have

Træningscenter Brøndby

Her kan du få information om os og ikke mindst om genoptræningen i træningscentret.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse mere om, hvornår kommunen eller sygehuset har ansvaret for genoptræning, og om lovgivningen på området.