Affald og genbrug

Hold Brøndby ren

Vær med til at holde Brøndby fri for affald og lån redskaber til affaldsindsamling i Kulturhuset Brønden eller Kulturhuset Kilden.

Lån et opsamlingssæt
Når du skal ud at samle affald, kan du låne opsamlingssæt på kulturhusene Kilden og Brønden. Et opsamlingssæt består af:

• En gribetang
• En opmærksomhedsvest
• Affaldsposer
• Klistermærker til affaldsposerne, så du kan få dem hentet

Tænger og veste findes både i voksen- og børnestørrelse.

Du skal henvende dig til kulturhusets personale og udfylde en seddel med kontaktoplysninger samt datoen for udlån, hvorefter sættet er dit i en uge. Du bedes skylle tangen, inden du afleverer den tilbage. Ved tilbagelevering bedes du henvende dig til personalet og få lånet afsluttet.

Hvor må du samle affald?
Du må kun samle affald på kommunens offentlige arealer. Dette gælder ikke institutioner som fx skoler, kulturhuse osv.

Gode råd til sikker affaldsindsamling
• Husk poser – hellere en pose for meget end en for lidt!
• Hav altid din opmærksomhedsvest på, så du er synlig.
• Saml ikke farligt affald op: kanyler, fyrværkeri, kemikalieholdige beholdere, glasskår eller andre skarpe genstande. Farligt affalds type og placering kan skrives i ’Giv et praj’.
• Lad døde dyr eller andet organisk materiale være, det kan indeholde bakterier og smitte og bliver alligevel hurtigt nedbrudt.
• Der må ikke samles affald i midterrabatter på veje eller andre steder, hvor der kræves ekstra sikkerhed at færdes.

Når du har samlet affald
Placér affaldsposen ved en større vej i opsamlingsområdet, så det er let for skraldebilen at hente det – eller ved siden af din egen husstands affaldsbeholdere. Husk at sætte det udleverede klistermærke på affaldsposen, så det tydeligt kan ses af dem, der skal hente den. Du må selvfølgelig gerne stille mere end en pose. Finder du affald, der ikke kan være i en pose, så skriv det i ’Giv et praj’.

Når affaldet er placeret, indberetter du det i ’Giv et praj’ på kommunens hjemmeside eller i appen. Du bedes indberette det som ”Affald” og gerne vedhæfte et billede af affaldets placering, hvor klistermærket fremgår. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Miljøafdelingen på tlf.: 43282828 eller e-mail: affald@brondby.dk.
Skrevet af Brøndby Kommune