Affald og genbrug

Hvad koster renovation?

I gebyret betaler du for indsamling af storskrald, genanvendelige materialer og farligt affald, afbetaling af de nye beholdere samt drift af Genbrugsstationen. Du kan ikke opsige storskraldsordningen. Den er obligatorisk.

Takster for 2020

Fælles formål - obligatorisk

Fælles formål er en omkostning, som skal betales af alle husstande og dækker udgifterne til blandt andet administration og informationsarbejde.  

Helårsboliger                                              180,00 kr.
Kolonihaver og sommerhuse                         90,00 kr. 

På én ejendom kan der godt være pålignet mere end en fællesafgift. Dette er ofte gældende for etageboliger, og erhvervsejendomme. For etageboliger pålignes eksempelvis en fællesafgift per lejemål.

Genbrugsordninger (storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstationen) - obligatorisk

Gebyr for genbrugsordninger dækker udgifterne til indsamling og behandling af storskrald, genanvendelige materialer, farligt affald, afbetaling på de nye affaldsbeholdere samt drift af genbrugsstationen. Storskraldsafgiften varierer alt efter om den opkræves fra haveboliger eller fra etageboliger.

Haveboliger                                            1.650,00 kr.
Etageboliger                                            1.250,00 kr.
Kolonihaver og sommerhuse                       840,00 kr.
 

Indsamling af dagrenovation - obligatorisk

Alle husstande skal være med i dagrenovationsordningen. Taksterne i tabellen er for 52 årlige tømninger inklusiv behandling af dagrenovationen. 

Beholder størrelse

240 l mad/rest                                         1.430,00 kr.
240 l mad/rest tømning hver anden uge    988,00 kr.
140 l. beholder                                        1.300,00 kr.
190 l. beholder                                        1.365,00 kr.
240 l. beholder                                        1.430,00 kr.
400 l. beholder                                        1.781,00 kr.
660 l. beholder                                        2.470,00 kr.
770 l. beholder                                        2.600,00 kr.
1.000 l. beholder                                     2.925,00 kr.
6.000 l. beholder                                   16.770,00 kr.
10.000 l. beholder                                 23.725,00 kr.

Komprimator                                        32.760,00 kr. 

Nedgravede beholdere:    

Madaffald 2 m3 - hver anden uge           8.125,00 kr.

Madaffald 3m3 - hver anden ugen          8.450,00 kr.

Rest 3m3                                               16.900,00 kr.

Rest 5m3                                                18.200,00 kr.

Prisen er kun for afhentning. Afregning for behandling af affaldet sker direkte mellem boligselskab og Vestforbrænding. 

Ekstratømninger pr. sæk                          62,50 kr. 

Taksterne for ekstratømninger er det dobbelte af den normale afgift for dagrenovation. Det skyldes, at der er forbundet en del ekstraudgifter i forbindelse med ekstratømninger. Ekstratømningerne er en ekstra serviceydelse, kommunen tilbyder i pressede situationer. Derfor skal det tilstræbes, at finde det rigtige behov for antallet af tømninger så ekstratømninger undgås.

 

Strafgebyr ved gentagen og grov fejlsortering af affaldet i en husstand     500 kr.

Strafgebyret kan anvendes, når en husstand har været kontaktet 3 gange af kommunen omkring grov fejlsortering af affald.

 

Haveaffaldsafgift - frivillig ordning

Indsamling af haveaffald er en frivillig ordning for den enkelte husstand, grundejerforening eller boligselskab. Haveaffaldsafgiften dækker udgifterne til 20 årlige afhentninger fra marts til november inklusiv behandling af haveaffaldet.                                                   

Haveboliger                                                300,00 kr.
Boligselskaber, grabvogn                              335,00 kr./ton

Erhvervsaffaldsgebyrer

Gældende gebyrer for erhvervsaffald.

 

Skrevet af Brøndby Kommune