Affald og genbrug

Institutioner

Hvis du vil...

 

Information om jeres affaldsordninger

Hvornår bliver beholderne tømt?

Der er forskellige intervaller for tømning af jeres beholdere. I kan finde de præcise datoer for tømninger i affaldskalenderen - se link øverst på siden. 

Sådan bruger I beholderen til madaffald

Madaffald
Madaffald er:

• alt madaffald uden emballage, tilberedt og råt
• frugt og grønt
• kød, knogler og ben
• æggeskaller
• brugt køkkenrulle
• kaffefiltre og teposer
• dyrestrøelse

Læg madaffaldet i posen af majsstivelse og bind knude på posen, før I lægger den i beholderen. 

Sådan undgår I lugt og fluer i madaffaldet i sommervarmen:

 • Dryp madaffaldet godt af og læg evt. noget papir i bunden af beholderen udenfor, som kan suge væsken
 • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle
 • Læg bioposen forsigtigt i beholderen, så der ikke går hul på den
 • Undgå at overfylde bioposen og husk at lukke den med en knude
 • Stil så vidt muligt jeres udendørsbeholder til madaffald i skyggen
 • Hvis I er i tvivl - brug spanden til restaffald

Der er nogle ting, I ikke må komme i beholderen. Det er:

• kattegrus
• emballage
• haveaffald

Almindelige plastposer må ikke komme i beholderen til madaffald, da de ikke kan komposteres.
Vil I smide noget ud, hvor I ikke ved, om det hører hjemme i madaffaldsbeholderen, så læg det i beholderen til restaffald.

Sådan bruger I beholderen til restaffald

Restaffald
Jeres beholder til restaffald kan bruges til:

• snavset emballage
• pizzabakker
• mælke- og juicekartoner
• chips- og kaffeposer
• bleer
• gavepapir
• kattegrus
• flamingo

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

Der er nogle ting, I ikke må smide i beholderen til restaffald. Det er:

• farligt affald
• elektronik og batterier
• affald, som kan genbruges

Farligt affald, elektronik og batterier er miljøskadelige og skal derfor afleveres i miljøboksen, så de kan blive behandlet forsvarligt.

Sådan bruger I beholderen til papir 

Papir
Jeres papirbeholder kan bruges til:

• aviser, ugeblade og reklamer
• breve
• kuverter (med og uden rude)
• brochurer
• fotokopier
• skrive- og tegnepapir
• telefonbøger

Papiret skal være rent og tørt, når I lægger det i beholderen.

Nogle ting må I ikke lægge i papirbeholderen. Det er:

• pap og karton
• mælke- og juicekartoner
• pizzabakker
• gavepapir
• æggebakker
• indbundne bøger

Pap og karton skal til storskrald. Mælkekartoner og pizzabakker skal i beholderen til restaffald, da fx bare få pizzabakker kan betyde, at papiret ikke kan genbruges.

Sådan bruger I beholderen til plast

Plast

I kan bruge plastbeholderen til både blød og hård plast:

• plastemballager fra mad
• plastlåg
• plastflasker
• plastbøtter
• plastdunke
• plastfolie/husholdningsfilm
• plastposer
• legetøj (uden PVC og elektronik)
• bobleplast.

Plasten skal være nogenlunde ren og tømt for mad. Er den vanskelig at få ren, så smid den hellere til restaffald.

Der er noget plast, som I ikke må lægge i beholderen. Det er:

• chips- og kaffeposer
• flamingo
• plastemballage fra kemikalier
• PVC

Flamingo og chipsposer skal i beholderen til restaffald. PVC skal afleveres på genbrugsstationen. Emballage fra kemikalier skal i miljøboksen.

Sådan bruger I beholderen til glas

Glas

I glasbeholderen kan I lægge:

• glasflasker
• syltetøjsglas
• konservesglas
• vinflasker
• skår fra flasker og konservesglas

Glasemballage skal være nogenlunde rent og tømt for madrester. Husk at skrue metal- og plastlåg af. Er det vanskeligt at få rent, så læg det i beholderen til restaffald.

Der er nogle ting, I ikke må lægge i glasbeholderen. Det er:

• keramik
• porcelæn
• stentøj
• ildfaste fade
• el- og sparepærer
• vinduesglas
• drikkeglas af krystal
• spejle

Keramik, porcelæn og stentøj kan ikke smeltes om sammen med glasset. Bare små mængder kan derfor ødelægge glasset, så det ikke kan genbruges. Aflever det i stedet til storskrald.

Sådan bruger I beholderen til metal

Metal
I beholderen til metal kan I lægge:

• konservesdåser
• øl- og sodavandsdåser
• metallåg fra fx glas
• ølkapsler
• fyrfadslysholdere
• foliebakker
• gryder og pander
• sakse og knive

Metalemballage skal være nogenlunde rent og tømt for madrester. Husk på at gamle makreldåser ligger op til otte uger i beholderen. Er det vanskeligt at få rent, så læg det i beholderen til restaffald.

Der er nogle ting, som I ikke må lægge i beholderen til metal:

• spraydåser
• kaffekapsler fra fx espresso-maskiner
• metal, der indeholder elektronik

Spraydåser og småt elektronik skal afleveres i miljøboksen. Store metalgenstande, som vanskeligt kan være i beholderen, skal afleveres som storskrald.

Sådan bruger I miljøboksen

I miljøboksen kan I aflevere:

• batterier og småt elektronik
• kemikalierester
• rengøringsmidler
• spraydåser
• malingrester
• Gødning, insekt- og plantegifte

Pak affaldet i originalemballage, hvis I stadig har den. Ellers skal I pakke det ind i fx fryseposer eller glas med låg og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i.

Der er nogle ting, I ikke må aflevere i miljøboksen. Der er:

• medicinrester og –emballage
• spidse og skarpe genstande
• selvantændelige klude og væsker
• fyrværkeri

Medicinrester skal afleveres på apoteket. Fyrværkeri og andet farligt affald skal på genbrugsstationen.

Husk at fylde miljøboksen op inden I afleverer den. Og husk, kun at lægge det i, der står på sorteringsvejledningen i boksen.

Det er vigtigt altid at lukke låget på miljøboksen forsvarligt og holde den udenfor børns rækkevidde.

Jeres miljøboks bliver tømt, når I ønsker det. I skal blot udfylde feltet på boksens låg med navn og adresse og stille den ud på beholderen til mad eller restaffald senest kl. 6 på tømmedagen for denne beholder. Så tager skraldemanden den med og afleverer en ny.

Storskrald

Sæt storskrald ud for skel på fortov/vej i adskilte bunker. Så kan skraldemanden let hente de forskellige slags affald.

• indbo og møbler
• jern og større metalemner
• hårde hvidevarer og stort elskrot
• sanitet
• porcelæn og keramik (i en spand, max 15 l)
• brædder (bundtes)
• andet brændbart (fx tekstil og småt indbo)

Hvad må vi ikke sætte til storskrald?

I må ikke sætte de følgende typer affald ud til storskrald:

• PVC
• imprægneret træ
• glas-, plast- og metalemballage
• småt elektronik
• vinduer, spejle
• byggeaffald
 
Glas-, plast- og metalemballage skal i beholderne. Småt elektronik skal i miljøboksen. PVC, imprægneret træ og byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvornår bliver mit storskrald hentet?

Vi henter storskrald én gang om måneden. Stil affaldet ud for skel på fortov eller rabat tidligst dagen før og senest kl. 7 på tømmedagen. I kan finde de præcise datoer for tømninger i affaldskalenderen - se link øverst på siden

Hvordan skal vi stille storskraldet?

Det skal være klart adskilt, så det er let at se, hvilket affald I har stillet ud. Brug gennemsigtige plastsække, hvis I samler noget af affaldet i sække. Overholder I ikke disse krav, tager vi ikke affaldet med.

Sammensatte møbler, der indeholder fx metal og træ, skal skilles ad, og delene placeres hver for sig.

I skal dele jeres storskrald op i følgende typer, når I stiller det ud:

 • indbo og møbler
 • jern og større metalemner
 • hårde hvidevarer og stort elskrot
 • sanitet
 • porcelæn og keramik (i en spand, max 15 l)
 • brædder (bundtes)
 • andet brændbart

Hvorfor er vores storskrald ikke blevet hentet?

Jeres storskrald bliver hentet i to forskellige biler, så det er først kl. 17 på dagen, at I kan vide med sikkerhed, at jeres storskrald ikke er blevet hentet.

Er jeres storskrald stillet frem inden kl. 7 og sorteret rigtigt, så er det en fejl, at det ikke er blevet hentet. I så fald kan I melde ind, at vi har glemt at hente det via selvbetjeningslink øverst på siden, hvis dit affald ikke er blevet hentet, fordi det ikke er sorteret ordentligt, eller fordi det indeholder affald, der ikke er storskrald, vil skraldemanden ligge en seddel. 
 

Hvad sker der med jeres affald?

Madaffald

Madaffald bliver brugt til produktion af biogas og kompost. Biogassen bruges til at lave el, varme og brændstof til transport. Komposten spredes på markerne som gødning.

Restaffald

Restaffaldet er det eneste affald, som bliver kørt til forbrænding. Her bliver det til varme og el.

Papir

Papir kan genbruges op til syv gange. Det bliver fx til nye aviser. På den måde sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde nye træer.

Pap

Pap kan genbruges til nyt pap i fx papkasser, køkkenruller eller æggebakker. Pap kan bruges igen og igen.

Plast

Der går ca. 2 kg olie til at producere 1 kg plast. Plast kan blive til nye plastprodukter, fx havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. På den måde sparer vi olie ved at genbruge.

Glas

Genbrugslas bliver solgt til et glasværk, som smelter det om. Så kan det blive til nyt glas. Igen og igen.

Metal

Metal koster både energi og råstoffer at udvinde. Et kg aluminium udvundet af bauxit skaber fx ca. 85 kg affald. Et kg genbrugsaluminium giver derimod kun 3,5 kg affald.

Farligt affald

Mange af materialerne i elektronik kan genbruges, da det indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter. Elektronik indeholder tit også plastik – og glas – som egner sig godt til at blive genbrugt.

Storskrald
Jeres storskrald bliver genbrugt på forskellige måder afhængig af, hvad I sætter ud. Hvis jeres storskrald er sammensat af forskellige materialer, fx et træbord med metalben, skal I først skille det ad. Så kan metallet blive genbrugt. Det brændbare storskrald, som ikke kan genbruges, bliver kørt til forbrænding og bliver til el og fjernvarme.


Skrevet af Brøndby Kommune