Eget hus

Farligt affald

Farligt affald

Få svar på, hvad du må komme i din miljøboks, og hvornår den bliver tømt.

Hvis du vil...

Du har fået en miljøboks, som du skal bruge til at sortere dit farlige affald i, så det kan blive bortskaffet på forsvarlig vis. Her på siden får du svar på, hvordan du bruger boksen.

Hvad må du komme i din miljøboks

Miljøboksen må indeholde alt det, du før afleverede til farligt affald på genbrugsstationen.

I din miljøboks kan du aflevere:

• batterier og småt elektronik
• kemikalierester
• rengøringsmidler
• spraydåser
• malingrester
• gødning, insekt- og plantegifte

Pak affaldet i originalemballage, hvis du stadig har den. Ellers skal du pakke det ind i fx fryseposer eller glas med låg og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i.

Hvad må du ikke komme i din miljøboks

Der er nogle ting, du ikke må aflevere i din miljøboks. Der er:

• medicinrester og emballage
• spidse og skarpe genstande
• selvantændelige klude og væsker
• fyrværkeri

Medicinrester skal afleveres på apoteket. Fyrværkeri og andet farligt affald skal på genbrugsstationen.

Husk altid at lukke låget på din miljøboks forsvarligt og holde den uden for børns rækkevidde.

Hvornår bliver din miljøboks tømt

Din miljøboks bliver tømt sammen med beholderen til mad- og restaffald. Du skal blot udfylde feltet på boksens låg med navn og adresse og stille den oven på beholderen til mad- og restaffald senest kl. 6 på tømmedagen for denne beholder. Så tager skraldemanden den med og afleverer en ny. Du kan også selv aflevere din miljøboks på genbrugsstationen. Her får du også en ny boks med hjem.

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.