Eget hus

Haveaffald

Haveaffald bliver hentet fra marts til og med november. Læs mere om hvornår og hvordan her.

Hvis du ønsker at få hentet haveaffald, skal du tilmelde dig kommunens haveaffaldsordning. Her på siden kan du læse om tilmelding, om hvordan du skal sortere dit haveaffald, og om hvornår det bliver hentet.

Tilmeld afhentning af haveaffald

Det er frivilligt, om du vil have hentet haveaffald. Du kan til- og afmelde afhentning af haveaffald her.

Hvornår bliver mit haveaffald hentet?

Haveaffaldet bliver hentet hver 14. dag i perioden 1. marts til 1. december. Du kan se her hvornår, dit haveaffald bliver hentet.

Hvad kan jeg få hentet?

Du kan aflevere:

• grene
• blade
• græs
• hækafklip
• ukrudt og andre planter

Haveaffaldet skal være bundtet med natursnor af fx bomuld eller lagt i beholder eller sække af papir.

Du kan ikke aflevere følgende som haveaffald:
• jord og grus
• trærødder og stammer
• imprægneret træ

Jord og grus skal afleveres på genbrugsstationen. Trærødder kan du stille frem til storskrald.

Hvor skal jeg placere mit haveaffald?

Du skal stille haveaffaldet lige uden for ejendommen på fortov eller i vejkanten inden kl. 6 på tømmedagen, så det er synligt for renovationsbilen. Haveaffaldet må ikke spærre fortovet.

Hvordan skal jeg pakke mit haveaffald?

Haveaffaldet skal være nemt at håndtere:

• Det skal enten være bundtet, lagt i papirsække eller anbragt i en godkendt beholdertype.
• Du må ikke bruge plastsække.
• Grene skal være bundtet forsvarligt med holdbar natursnor, som kan kompostere til muldjord fx bomuldssnor.
• Hver papirsæk eller bundt må maks. veje 11 kg og højst være 1,5 m lange. 

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tømme beholderen, hvis låget ikke er lukket.

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af i Brøndby Kommune.

Hvorfor er mit haveaffald ikke hentet?

Hvis skraldemanden ikke har taget dit haveaffald med inden kl. 17 på afhentningsdagen, kan det skyldes, at vi desværre har glemt det. Hvis vi har glemt at tage det med, kan du melde det til os via Selvbetjeningslink øverst på siden.

Hvis det er fordi, det ikke er sorteret ordentligt, er i en forkert beholder, eller fordi det indeholder affald, der ikke hører til haveaffald, vil skraldemanden lægge en seddel.

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.