Eget hus

Storskrald

Læs om sortering af dit storskrald, og om hvornår det bliver hentet.

Du kan benytte dine tre beholdere til mange af de ting, du tidligere stillede ud til storskrald.

Hvad må jeg sætte til storskrald?

Sæt storskrald ud for skel på fortov/vej i adskilte bunker. Så kan skraldemanden let hente de forskellige slags affald.

Du må sætte følgende typer affald ud til storskrald:

• indbo og møbler
• jern og større metalemner - max. 2 meter lange
• hårde hvidevarer og stort elskrot
• sanitet (håndvask, toilet o.lign.)
• porcelæn og keramik (i en spand, max 15 l)
• brædder (bundtes) - max. 1,5 meter lange
• andet brændbart (fx tekstil og småt indbo)
• pap - bundtet, samlet i en papkasse eller i en beholder. Hvis du har en beholder til pap, skal den stilles ud for skel inden kl. 7 med håndtagene vendt ud mod skraldemanden.

Hvad må jeg ikke sætte til storskrald?

Du må ikke sætte de følgende typer affald ud til storskrald:

• PVC
• imprægneret træ
• glas-, plast- og metalemballage
• småt elektronik
• vinduer, spejle
• byggeaffald
 
Glas-, plast- og metalemballage skal i dine nye beholdere. Småt elektronik skal i miljøboksen. PVC, imprægneret træ og byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Hvornår bliver mit storskrald hentet?

Vi henter storskrald én gang om måneden. Stil affaldet ud for skel på fortov eller rabat tidligst dagen før og senest kl. 7 på tømmedagen. Du kan se hvornår dit storskrald bliver hentet her.

Hvordan skal jeg stille mit storskrald?

Det skal være klart adskilt, så det er let at se, hvilket affald du har stillet ud. Brug gennemsigtige plastsække, hvis du samler noget af affaldet i sække. Overholder du ikke disse krav, tager vi ikke affaldet med.

Sammensatte møbler, der indeholder fx metal og træ, skal skilles ad, og delene placeres hver for sig. Pap skal bundtes eller sættes i en papkasse.

Du skal dele dit storskrald op i følgende typer, når du stiller det ud:

  • indbo og møbler
  • jern og større metalemner
  • hårde hvidevarer og stort elskrot
  • sanitet
  • porcelæn og keramik (i en spand, max 15 l)
  • brædder (bundtes)
  • andet brændbart
  • pap

Hvorfor er mit storskrald ikke blevet hentet?

Dit storskrald bliver hentet i tre forskellige biler, så det er først kl. 17 på dagen, at du kan vide med sikkerhed, at dit storskrald ikke er blevet hentet.

Er dit storskrald stillet rigtigt frem inden kl. 7 og sorteret rigtigt, så er det en fejl, at det ikke er blevet hentet. I så fald kan du melde, at vi har glemt at hente det her. Hvis dit affald ikke er blevet hentet, fordi det ikke er sorteret ordentligt, eller fordi det indeholder affald, der ikke er storskrald, vil skraldemanden lægge en seddel.

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.